Senaryolar ve ileriye dönük çalışmalar — AÇA faaliyetleri

Dili değiştir
Sayfa süre doldu Son değiştirilme 24.02.2017
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
AÇA çeşitli yöntembilimsel yaklaşımlar kullanarak, Avrupa'nın çevresi için uzun vadeli beklentileri ve anahtar politika seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmektedir. Bunun amaçları, sürekli olarak daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir perspektiften bilgi üretmek suretiyle, mevcut politika tartışmalarına değer katılması ve Avrupa çevresel bilgi sistemlerinin gelecekteki eğilimler hakkında bilgi içerecek şekilde düzenlenmesine yardımcı olmaktır. AÇA ayrıca Pan-Avrupa düzeyinde ve küresel düzeylerde, Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi veya UNEP'in GEO-4 senaryoları gibi senaryo temelli değerlendirmeler için bilgi ve uzmanlık sunmaktadır.

 

AÇA'nın senaryo çalışmaları, beş yılda bir yayımlanan Avrupa'da 'çevrenin durumu' raporunun uzun vadeli perspektifine katkıda bulunmaktadır. 2005 yılında, Avrupa'nın çevresi — Durumu ve geleceğe bakış raporu ve bunu tamamlayıcı nitelikteki Avrupa'nın çevresi geleceğe bakış raporu yayımlanmış olup, bunlar bir dizi çevre hususunu ve bunların ortak itici güçlerini bütünleşik bir açıdan ele almış ve Avrupa'nın çevresine ilişkin 2030 ve ötesine yönelik beklentilere dikkat çekmiştir. Benzer bir diğer çalışma 2010 yılında yayımlanacaktır.

Geleceğe bakışlar ayrıca AÇA'nın düzenli değerlendirme süreçlerinin, söz gelimi sera gazı emisyonları ve gösterge-raporlama süreçlerinin de bir parçasıdır. Geleceğe bakış çalışmaları ve göstergeler düzenli olarak analiz edilmektedir. Nicel modellerin incelemesi de sıkça yapılan bir diğer çalışmadır.

PRELUDE (Avrupa'da Arazi Kullanımı Gelişiminin Geleceğe Yönelik Çevresel Analizi) arazi kullanımı, iklim değişikliği, tarım ve nüfüs hususlarındakı değişikliklerden etkilenen bir Avrupa'ya ilişkin olarak çevreyle ilgili beş farklı gelecek senaryosu simüle etmek üzere örneklendirme, metin ve son teknoloji ürünü modellerin yenilikçi bir karışımını kullanmaktadır. Senaryo temelli değerlendirmeler için yeni bir alan da ekosistem hizmetlerinin analizidir. 

AÇA ayrıca Pan-Avrupa düzeyi ve uluslararası düzeydeki senaryo süreçlerine de katılmaktadır. Pan-Avrupa çevresi: belirsiz bir geleceğe bakış Pan-Avrupa bölgesi için gelecekteki çevresel değişimlerin anahtar itici güçleri ve belirsizliklerini araştırmaktadır. AÇA ayrıca UNEP Küresel Çevreye ilişkin Geleceğe Bakış 4 raporuna ve Milenyum Ekosistem Değerlendirmesine de katkıda bulunmuştur.

AÇA, aynı zamanda, düzenli sosyal yardım ve eğitim çalışma atölyeleriyle, üye ülkelerinde senaryo geliştirmeye yönelik kapasite geliştirme çalışmalarına da yardımcı olmaktadır.

 

Abonelikler
Raporlarımızı (basılı ve/veya elektronik) ve üç aylık bültenimizi almak için Üye ol
Bizi takip edin
 
 
 
 
 
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100