Scenarier og fremtidsundersøgelser - EEA's aktiviteter

Skift sprog
Webside udløbet Sidst ændret 24/02 2017
This page was archived on 24/02 2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EEA benytter sig af forskellige metoder til at vurdere de langsigtede perspektiver for Europas miljø og konsekvenserne af grundlæggende politiske målsætninger. Målet er at bidrage til de aktuelle politiske diskussioner ved konstant at frembringe oplysninger set i et bredere og mere langsigtet perspektiv og at bistå med at organisere de europæiske miljøinformationssystemer, så de omfatter oplysninger om fremtidige tendenser. EEA bidrager også med viden og ekspertise til scenariebaserede vurderinger på paneuropæisk og globalt plan, såsom Millenniumvurderingen af Økosystemerne eller GEO-4-scenarierne i FN's Miljøprogram.

 

EEA's aktiviteter i forbindelse med scenarier bidrager til de langsigtede perspektiver i den europæiske miljøtilstandsrapport, der udgives hvert femte år. I 2005 blev rapporten Europas miljø — Tilstand og udsigt og den supplerende rapport European environment Outlook udgivet. De omhandler integreringen af en række miljøspørgsmål og deres fælles drivkræfter og fremhæver perspektiverne for Europas miljø frem til år 2030 og senere. En lignende rapport vil blive udgivet i 2010.

Udsigter indgår også i regelmæssige vurderingsprocesser, f.eks. EEA's processer i forbindelse med rapporter om drivhusgasemissioner og indikatorer. Undersøgelser af og indikatorer for udsigter analyseres regelmæssigt. Gennemgangen af kvantitative modeller er en anden regelmæssig aktivitet.

PRELUDE (Prospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) anvender en innovativ blanding af illustrationer, tekst og avancerede modeller til at simulere fem sammenlignelige fremtidsscenarier for miljøet i et Europa, der er påvirket af ændrede mønstre for arealanvendelse, klimaændringer, landbrug og demografi. Analyser af økosystemfunktioner udgør et nyt område for scenariebaserede vurderinger. 

EEA er også involveret i scenarieprocesser på paneuropæisk og internationalt plan. The pan-European environment: glimpses into an uncertain future undersøger de vigtigste drivkræfter og usikkerheder i forbindelse med miljøændringer i den paneuropæiske region. EEA bidrog også til UNEP's rapport Global Environment Outlook 4 og Millenniumvurderingen af Økosystemerne.

EEA hjælper desuden sine medlemslande med at opbygge kapacitet til opstilling af scenarier gennem regelmæssig kontakt og undervisningsworkshopper.

 

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100