Scenariile şi studiile anticipate - activităţile AEM

Schimba limba
Pagină expirat Data ultimei modificări 2017-02-24
This content has been archived on 2017-02-24, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
AEM evaluează perspectivele pe termen lung pentru mediul Europei şi consecinţele alegerilor politice cheie folosind diferite abordări metodologice. Obiectivele sunt adăugarea de valoare dezbaterilor politice curente, prin producerea consecventă de informaţii într-o perspectivă mai amplă şi pe termen mai lung, şi acordarea de ajutor pentru organizarea sistemelor de informaţii europene despre mediu pentru a cuprinde informaţii despre tendinţele viitoare. AEM contribuie totodată prin cunoaştinţe şi expertiză la evaluări bazate pe scenarii, atât la nivel paneuropean, cât şi la nivel mondial, precum Evaluarea Ecosistemului Mileniului sau scenariile GEO-4 ale UNEP.

 

Activităţile AEM legate de scenarii contribuie la perspectiva pe termen lung a raportului european privind „starea mediului” care este publicat o dată la cinci ani. În 2005, raportul privind Mediul european - Stare şi perspectivă şi raportul european complementar privind perspectiva de mediu au fost publicate cu abordarea unei game de probleme de mediu şi de mecanisme de acţionare comune într-un mod integrat şi cu reliefarea prospectelor pentru mediul Europei până în 2030 şi după. Un exerciţiu similar urmează să fie publicat în 2010.

Perspectivele sunt, de asemenea, o componentă a proceselor regulate de evaluare, de exemplu procesele de raportare a indicatorilor şi de emisii de gaze cu efect de seră ale AEM. Studiile şi indicatorii în perspectivă sunt analizate cu regularitate. Revizuirea modelelor cantitative este un alt exerciţiu frecvent.

PRELUDE (Analiza de mediu de perspectivă a dezvoltării utilizării terenurilor în Europa) utilizează un amestec inovator de ilustraţii, texte şi modele moderne, pentru a simula cinci scenarii viitoare contrastante de mediu pentru o Europă afectată de schimbarea modelelor de utilizare a terenurilor, de schimbări climatice, agricultură şi date demografice. Un nou domeniu pentru evaluările bazate pe scenarii este analiza serviciilor ecosistemului.

AEM este, de asemenea, implicată în procesele de elaborare a scenariilor la nivel paneuropean şi internaţional. Mediul paneuropean: priviri asupra unui viitor incert investighează forţele conducătoare principale şi incertitudinile viitoarelor schimbări de mediu pentru regiunea paneuropeană. AEM contribuie, de asemenea, la raportul UNEP Perspectiva globală de mediu 4 şi Evaluarea Ecosistemului Mileniului.

De asemenea, AEM sprijină formarea capacităţii pentru dezvoltarea de scenarii în ţările membre ale acesteia, organizând cu regularitateateliere de instruire şi sensibilizare.

 

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100