Scenariji in projekcijske študije – dejavnosti agencije EEA

Spremeni jezik
Stran poteklo Zadnja sprememba 24.02.2017
Topics: ,
This content has been archived on 24.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Agencija EEA ocenjuje dolgoročne napovedi za evropsko okolje in posledice izbire ključnih politik z uporabo različnih metodoloških pristopov. Cilji so dodati vrednost sedanjim političnim razpravam prek dosledne priprave informacij s širšo in dolgoročnejšo perspektivo ter pomagati organizirati evropske sisteme okoljskih informacij za vključitev informacij o prihodnjih smernicah. Agencija EEA prispeva tudi strokovno znanje in izkušnje k ocenam na podlagi scenarijev na vseevropski in svetovni ravni, na primer oceni ekosistemov v novem tisočletju ali scenarijem GEO-4 iz programa ZN za okolje.

 

Dejavnosti izdelave scenarijev agencije EEA prispevajo k dolgoročni perspektivi evropskega poročila o „stanju okolja“, ki se objavi vsakih pet let. Leta 2005 sta bila objavljena poročilo Evropsko okolje – Stanje in možnosti in dopolnilno poročilo Možnosti evropskega okolja , ki celovito obravnavata vrsto okoljskih vidikov in njihovih skupnih gonilnih sil ter poudarjata možnosti za evropsko okolje do leta 2030 in po njem. Podobno poročilo bo objavljeno leta 2010.

Tudi napovedi so del rednih ocenjevalnih postopkov, npr. emisij toplogrednih plinov in procesov poročanja o kazalnikih agencije EEA. Študije o napovedih in kazalniki se redno analizirajo. Še ena pogosta naloga je pregled kvantitativnih modelov .

PRELUDE (PRospective Environmental Analysis of Land Use Development in Europe – analiza okoljskih možnosti razvoja rabe zemljišč v Evropi) uporablja inovativno kombinacijo ilustracij, besedil in najnovejših modelov za simulacijo petih kontrastnih prihodnjih okoljskih scenarijev za Evropo, ki se spopada z spreminjajočimi se vzorci rabe zemljišč, podnebnimi spremembami, kmetijstvom in demografskimi spremembami. Novo področje za ocene na podlagi scenarijev je analiza storitev ekosistemov. 

Agencija EEA je vključena tudi v postopke scenarijev na vseevropski in mednarodni ravni. V delu Vseevropsko okolje: pogledi v negotovo prihodnost se preučujejo ključne gonilne sile in negotovosti prihodnjih okoljskih sprememb za vseevropsko regijo. Agencija EEA je prispevala tudi k poročilu programa ZN za okolje Global Environment Outlook 4 in oceni ekosistemov v novem tisočletju (Millenium Ecosystem Assessment).

Agencija EEA prav tako pomaga pri graditvi zmogljivost za razvoj scenarijev v državah članicah z rednimi delavnicami za terensko delo in usposabljanje.

 

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100