Miljöscenarion

Ändra språk
utgått
This page was archived on 2017-02-24 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Problem som klimatförändringar, förlust av den biologiska mångfalden och användning av naturtillgångarna har långsiktiga konsekvenser och kräver långsiktiga politiska lösningar. För att fatta välgrundade strategiska beslut måste vi försöka se in i framtiden och uppmärksamma pågående, ny och latent utveckling. Om vi på allvar vill ta itu med Europas hållbara utveckling måste vi se längre än två mandatperioder eller mer. Långsiktigt tänkande kräver dock ett öppet sinne, eftersom Europas huvudsakliga utmaningar kan ändras avsevärt med tiden. Miljöscenarier, prognoser och andra slags framtidsstudier hjälper oss att hantera oregelbundenheten och osäkerheten när det gäller den framtida utvecklingen och skapa en stabil politik som står sig över tiden. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100