Ponieważ na niemal połowie obszaru lądowego UE gospodarują rolnicy, sektor rolny stanowi główne źródło presji na europejskie środowisko. W ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia wspólna polityka rolna Unii Europejskiej – na którą przeznaczana jest około połowa budżetu UE – zachęcała do bardziej intensywnego gospodarowania, podobnie jak to się dzieje w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce światowej.

W konsekwencji sektor rolny przyczynił się w dużym stopniu do zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz mórz nawozami, zubożenia różnorodności biologicznej oraz zanieczyszczenia wód gruntowych pozostałościami środków ochrony roślin. Reformy wspólnej polityki rolnej w latach 90-tych XX w. i środki podjęte przez sam sektor, przyniosły pewną poprawę, ale bardziej potrzebne jest przywrócenie równowagi między produkcją rolną, rozwojem obszarów wiejskich i ochroną środowiska.

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100