następne
poprzednie
pozycje

O Europejskiej Agencji Środowiska

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-03-15
Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy głównym źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej.

Rozporządzenie ustanawiające Europejską Agencję Środowiska zostało przyjęte przez Unię Europejską w 1990 r. Weszło w życie pod koniec 1993 r. bezzwłocznie po podjęciu decyzji o usytuowaniu siedziby Agencji w Kopenhadze. Prace rozpoczęły się na dobre w 1994 r. Na mocy wspomnianego rozporządzenia została również powołana europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet).

Mandat Europejskiej Agencji Środowiska obejmuje:

  • pomoc Unii Europejskiej oraz krajom członkowskim EEA w podejmowaniu świadomych decyzji mających na celu polepszenie stanu środowiska, uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska w polityce gospodarczej oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju.
  • koordynowanie prac europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Eionet)

Do Europejskiej Agencji Środowiska należą obecnie 32 kraje członkowskie i 6 państw współpracujących. Europejska sieć informacji i obserwacji środowiska (Eionet) to sieć partnerska Agencji i zrzeszonych krajów. Agencja odpowiada za rozbudowę sieci oraz koordynację działań podejmowanych w jej ramach. W tym celu Agencja ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi, którymi są zazwyczaj krajowe agencje środowiska lub ministerstwa środowiska. Krajowe punkty kontaktowe odpowiadają za prowadzenie krajowych sieci łączących wiele instytucji (razem około 350).

Głównymi odbiorcami usług Agencji są instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada – oraz jej kraje członkowskie. Oprócz głównej grupy podmiotów polityki europejskiej jej działania służą również takim instytucjom UE, jak Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Komitet Regionów.

Ważnymi użytkownikami dostarczanych przez nas informacji jest także środowisko biznesowe, akademickie, organizacje pozarządowe i inne organy społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się utrzymywać dwustronną komunikację z odbiorcami naszych usług w celu właściwego rozpoznania ich potrzeb informacyjnych oraz zagwarantowania, by dostarczane dane były zrozumiałe oraz przyswajane.

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu