volgende
vorige
items

Press Release

Vervoer — weer de achterblijver in de Kyoto-klas

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 22-02-2007 Laatst gewijzigd 03-06-2016
De uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector blijft een belangrijk, maar wel omzeilbaar, obstakel dat belet dat de EU haar klimaatdoelstellingen in het kader van Kyoto haalt. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA), dat vandaag in Kopenhagen openbaar is gemaakt.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

In het rapport van het EMA, “Transport and Environment: on the way to a new common transport policy” (Vervoer en milieu: naar een nieuw gemeenschappelijk vervoersbeleid), wordt gesteld dat het Europees vervoersbeleid de snel stijgende vraag naar vervoer moet aanpakken. Tussen 1990 en 2003 is het personenvervoer in de EMA-landen met 20 procent gestegen. Het luchtvervoer is in deze periode het sterkst toegenomen, met 96 procent.

De uitstoot van broeikasgassen is in de meeste andere sectoren (energievoorziening, industrie, landbouw, afvalbeheer) tussen 1990 en 2004 gedaald, maar de uitstoot door de vervoerssector is aanzienlijk gestegen vanwege de toenemende vraag.

De vervoerssector is verantwoordelijk voor 21 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU-15 (met uitzondering van de internationale lucht- en zeevaart). Het wegvervoer neemt ongeveer 93 procent van de totale broeikasgassenuitstoot voor zijn rekening. De uitstoot van de internationale luchtvaart neemt echter het snelst toe, met een stijging van 86 procent tussen 1990 en 2004.

De uitstoot van broeikasgassen (zeevaart en luchtvaart niet meegerekend) door de transportsector is in de periode 1990-2004 het sterkst gestegen in Luxemburg en Ierland, met stijgingen van respectievelijk 156 en 140 procent. De gemiddelde stijging in de 32 EMA-lidstaten (zie opmerkingen) bedroeg 25 procent.

“Het is niet voldoende om alleen de milieueffecten van het vervoer aan te pakken. Op die manier zou de tussentijdse herziening van het Witboek van 2001 kunnen worden geïnterpreteerd als een versoepeling van het Europese beleid om de vervoersvolumes aan te pakken. Dat is zeker niet de bedoeling,“ aldus professor Jacqueline McGlade, directeur van het EMA.

“We kunnen de toenemende uitstoot van broeikasgassen, geluidshinder en landschapsversnippering die veroorzaakt worden door het vervoer niet aanpakken zonder met een oplossing te komen voor het toenemende verkeer op alle fronten: op onze wegen en spoorwegen, in de lucht en op zee. Technologische vooruitgang, zoals schonere en zuinigere motoren, is zeer belangrijk, maar we kunnen het emissieprobleem van het vervoer niet alleen via innovatie oplossen,” zegt professor McGlade.

In het verslag wordt ook nadrukkelijk gewezen op de grote rol van vervoerssubsidies bij het bepalen van vervoerskeuzen. Jaarlijks wordt in Europa 270 tot 290 miljard EUR uitgegeven aan vervoerssubsidies. Bijna de helft hiervan wordt besteed aan het wegvervoer, en dat is een van de minst milieuvriendelijke vervoerswijzen. Het EMA zal in maart 2007 een uitgebreid onderzoek publiceren naar vervoerssubsidies.

Vervuiling door het vervoer heeft ook directe gevolgen voor onze gezondheid. Bijna 25 procent van de bevolking van de EU-25 woont minder dan 500 meter van een verkeersader met een volume van meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar. Als gevolg hiervan gaan jaarlijks bijna 4 miljoen levensjaren verloren vanwege de hoge vervuilingsgraad, zo staat in het verslag.

Opmerkingen voor de editor:

Achtergrond bij het verslag:
Het EMA-verslag “Transport and Environment: on the way to a new common transport policy” (Vervoer en milieu: naar een nieuw gemeenschappelijk vervoersbeleid) is een jaarlijkse publicatie van het mechanisme voor rapportage over vervoer en milieu (TERM), dat de vooruitgang en doelmatigheid bewaakt van inspanningen om vervoers- en milieustrategieën te integreren.

Het rapport behandelt in principe alle EMA-lidstaten. Dat zijn de 27 lidstaten van de EU, Turkije, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. Zwitserland is recent lid geworden van het EMA en verstrekt in sommige gevallen gegevens. Wanneer de gegevens onvolledig zijn, wordt dit opgemerkt in de sectie metadata, waarin ook verschillende landengroepen worden beschreven.

Web Links: TERM verslag

EMA-lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië; Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Over het Europees Milieuagentschap (EMA):

Het EMA is gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een aanzienlijke en meetbare verbetering van het milieu in Europa, door tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie te verstrekken aan beleidsmakers en het grote publiek.

Permalinks

Documentacties