Kadangi beveik pusė ES sausumos teritorijos naudojama žemės ūkio reikmėms, žemės ūkio sektorius yra svarbus Europos aplinkos apkrovos šaltinis. Pastaruosius penkis dešimtmečius Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP),  kuriai skiriama maždaug pusė ES biudžeto lėšų , skatino šį sektorių vis labiau aktyvėti, kartu didėjant pasaulio ekonomikos globalizacijai.

Todėl žemės ūkio sektorius yra vienas svarbiausių paviršinių vandenų ir jūrų užteršimo trąšomis, biologinės įvairovės nykimo ir pesticidų likučių gruntiniuose vandenyse veiksnių. BŽŪP reformos paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ir priemonės, kurių ėmėsi pats sektorius, šiek tiek pagerino padėtį, tačiau būtina padaryti daugiau žemės ūkio produkcijai, kaimo plėtrai ir aplinkosaugai suderinti.

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100