dalje
prethodno
stavke

Urbani okoliš

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2021-05-07
This page was archived on 2017-02-22 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Europa je zajednica manjih i većih gradova. Oko 75 % stanovništva EU-a odabralo je urbana područja kao svoje prebivalište. No utjecaji urbanizacije šire se i izvan granica gradova. Europljani su prihvatili urbani način života i koriste pogodnosti grada kao što su kulturne, obrazovne i zdravstvene usluge. Iako su gradovi pokretači europskog gospodarstva i tvorci europskog bogatstva, istovremeno značajno ovise o resursima okolnih regija koje ispunjavaju njihove potrebe za resursima poput energije, vode i hrane te koje zbrinjavaju otpad i štetne emisije.

Urbanizacija u Europi trajni je fenomen, u smislu širenja gradskih zemljišta i povećanja udjela stanovništva. Dok se urbani rast diljem Europe pojavljuje u raznim oblicima, granica između urbanog i ruralnog sve je manje jasna. U današnje vrijeme, periurbana područja povećavaju se mnogo brže nego tradicionalni gradovi s jezgrom. Projekt odnosa u korištenju tla u periurbanim područjima  (eng. Peri-Urban Land Use Relationships Project - PLUREL) pokrenut je radi razvoja novih strategija i alata za planiranje i predviđanje koji su ključni za razvoj održivih odnosa ruralno-urbanog korištenja tla.

Ekološki izazovi i mogućnosti urbanizacije usko su povezani. Mnogi se gradovi teško nose s društvenim, gospodarskim i ekološkim problemima koji su rezultat poteškoća proizašlih iz prenapučenosti ili pada broja stanovnika, društvenih nejednakosti, zagađenja i prometa. S druge strane, blizina drugih ljudi, posla i usluga nudi mogućnosti izgradnje resursno učinkovite Europe. Već sada gustoća naseljenosti u gradovima omogućava kraći put do posla i usluga te više hodanja, vožnje biciklom ili korištenja javnog prijevoza, a stanovi u kućama za više obitelji ili u stambenim zgradama zahtijevaju manje toplinske energije i površine po osobi. Kao rezultat, stanovnici gradova prosječno koriste manje energije i zauzimaju manje tla po glavi stanovnika od žitelja sela.

Pronalazak ravnoteže između gustoće i kompaktnosti s jedne strane te kvalitete života u zdravom urbanom okolišu s druge glavni je izazov europskih urbanih područja.

Politika Europske unije

Gradovi su značajni za Europu u cjelini. Europska politika mora omogućiti manjim i većim gradovima da svojim područjima upravljaju na održiv način. Održivi gradovi čine osnovicu za postizanje resursne učinkovitosti u Europi, što je važan cilj strategije Europa 2020.

Integriranje politike na europskoj i lokalnoj razini te novi oblici upravljanja ključni su za najbolje iskorištavanje urbanizacije. Inicijative Europske komisije poput Nagrade za europski zeleni glavni grad ili Sporazum gradonačelnika, u kojima gradovi dobrovoljno surađuju s EU-om označavaju novi smjer u politici. Gradovi provode Tematsku strategiju o urbanom okolišu i dopunjuju politike EU-a koje se izravno odnose na gradove, poput direktiva o kvaliteti zraka, zagađenju okoliša bukom i urbanim otpadnim vodama, ili neizravno, poput Direktive o poplavama.

Ta politika predstavlja tzv. „urbani program” Europe koji obuhvaća i urbanu politiku EU-a iz drugih područja, poput Lajpciške povelje o održivim europskim gradovima, dio kohezijske politike vezan uz urbanizam ili Akcijski plan o urbanoj mobilnosti.

Aktivnosti Europske agencije za okoliš

EEA redovito ocjenjuje urbani okoliš u Europi odnosno trendove u prenamjeni zemljišta, potrošnji i kvaliteti okoliša, primjerice u tematskoj procjeni Izvješća o stanju okoliša iz 2010. - Urbani okoliš. Cilj EEA jest smještanje urbanog okoliša u širi kontekst omogućavanja Kvalitete života u manjim i većim gradovima u Europi, koja je povezana s društveno-gospodarskom i kulturnom dimenzijom.

EEA prikuplja i čuva zbirke podataka o urbanim područjima diljem Europe, kao što su Urban Atlas, AirBase i Služba za promatranje i informacije o buci za Europu (eng. Noise Observation and Information Service for Europe (NOISE)). Ti su podaci navedeni zajedno sa zbirkama podataka o urbanim područjima drugih europskih organizacija na internetskoj platformi Integrirani nadzor urbanih područja u Europi (eng. Integrated Urban Monitoring in Europe, IUME), na kojoj EEA surađuje s drugim sudionicima iz Europe radi poboljšanja baze podataka o urbanim područjima.

Vizija

U svojim procjenama EEA trenutačno prelazi s procjene pojedinih urbanih elemenata, poput korištenja tla u urbanim područjima ili kvalitete zraka, na sveobuhvatan pojam – urbani metabolizam. Ovaj pojam omogućuje opis funkcionalnosti urbanih područja i procjenu utjecaja na okoliš urbanih struktura i trajnih procesa urbanizacije. Takve procjene ključne su za tvorce politika kojima se želi temeljito iskoristiti potencijale resursne učinkovitosti urbanih područja za Europu.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: urban, urban environment
Radnje vezane za dokument