Melkein puolet EU:n maa-alasta on maanviljelijöiden käytössä, joten maatalousala on suurin yksittäinen Euroopan ympäristön kuormituksen lähde. Viimeksi kuluneiden viiden vuosikymmenen aikana maatalousalaa on kannustettu viljelemään yhä voimaperäisemmin sekä – EU:n talousarviosta noin puolet käsittävän – Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan avulla että maailmantalouden yhä lisääntyvän maailmanlaajuistumisen takia.

Tämän seurauksena maatalousala on suurelta osin vastuussa pintavesien ja merien saastumisesta ravinteilla, biologisen monimuotoisuuden köyhtymisestä ja pohjaveteen joutuvista torjunta-ainejäämistä. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus 1990-luvulla ja alan itsensä toteuttamat toimenpiteet ovat saaneet aikaan joitakin parannuksia, mutta lisää on tehtävä, jotta maataloustuotanto, maaseudun kehittäminen ja ympäristö saadaan tasapainoon.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100