järgmine
eelmine
punktid
News chemical/x-isostar Üleujutustest, põuast ja vee kvaliteedist tulenevad kliimaga seotud terviseriskid nõuavad kiiret tegutsemist — 2024-07-01
Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruande kohaselt sagenevad kliimamuutusega üleujutused ja põuad ning halveneb vee kvaliteet, mis ohustab üha enam meie tervist. Tervisemõjude ennetamiseks ja vähendamiseks on kiiresti vaja õigusaktide kiiret rakendamist ja jõupingutuste paremat koordineerimist valitsuste, veeametite ja tervishoiuteenuste osutajate poolt.
News OpenOffice.org Impress presentation template Euroopa ei ole valmis kiiresti suurenevateks kliimariskideks — 2024-03-12
Euroopa on maailma kõige kiiremini soojenev maailmajagu ning kliimariskid ohustavad tema energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust, ökosüsteeme, taristut, veevarusid, finantsstabiilsust ja inimeste tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangu kohaselt on paljud neist riskidest juba saavutanud kriitilise taseme ja võivad muutuda katastroofiliseks, kui ei tegutseta kiiresti ja otsustavalt.
News Kiiresti on vaja kaalutleda, kuidas kasutada biomassi Euroopas kõige paremini — 2024-01-30
ELis on üha rohkem üksteisega konkureerivaid vajadusi, kuidas kasutada biomassi biopõhiste toodete jaoks, näiteks ehituses, energeetikas, transpordis, mööbli- ja tekstiilitööstuses, kuid ka seda mitte kasutada looduskaitse ja süsinikdioksiidi sidumise tõttu. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruandes rõhutatakse, et biomassi kasutusalasid on vaja kiiresti prioriseerida, sest Euroopa roheleppes on biomassi jaoks ette nähtud eri rollid ja biomassi pakkumine võib tulevikus väheneda.
News Eelmisel aastal vähenesid kasvuhoonegaaside heitkogused ELis — 2023-12-22
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud uue aruande „Trendid ja prognoosid“ hinnangute kohaselt vähenesid kasvuhoonegaaside heitkogused eelmisel aastal võrreldes 2021. aasta tasemega kogu Euroopa Liidus 2% võrra. Vaatamata saavutustele heitkoguste vähendamisel, taastuvenergias ja energiatõhususes hoiatatakse aruandes siiski, et ELi ambitsioonikate kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks on vaja tegevust ruttu kiirendada.
News Linnad võivad pakkuda taastuvenergiat tootvatele tarbijatele uusi võimalusi — 2023-05-30
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud ülevaate kohaselt pakuvad Euroopa linnakeskused kodanikele võimalusi toota taastuvenergiat tootvate tarbijatena. Linnadel võib olla oluline roll Euroopa üleminekul vähese CO2-heitega tulevikule. Linnades tootva tarbimise toetamine võib aidata seda protsessi kiirendada.
News Suundumused ja prognoosid: ELi heitkoguste piiratud suurenemine keset pandeemiajärgset taastumist ja energiakriisi — 2022-11-24
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud suundumuste ja prognooside aruande kohaselt suurenesid 2021. aastal kasvuhoonegaaside heitkogused ja energiatarbimine peamiselt Euroopa pandeemiajärgse taastumise tõttu. Enamik ELi liikmesriike saavutasid edukalt ELi 2020. aasta kliima- ja energiaeesmärgid ning on pööranud nüüd tähelepanu kliimaneutraalsusele, käsitledes ka praegust energiavarustuse kriisi. Ambitsioonikamate 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks on vaja enam kui kahekordistada iga-aastaseid edusamme taastuvenergiaallikate kasutuselevõtul, energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel.
News application/rss+xml Kliimamuutuste mõju ja lahenduste teemaline fotokonkurss — 2021-08-18
Kliimamuutused mõjutavad meie ühiskonda ja keskkonda mitmeti. Kliimamuutuste vastu võitlemine nõuab heitkoguste vähendamist, et saaksime leevendada muutuste halvimat mõju, ja kohaneda sellistega, mida me ei saa peatada. Täna algavas Euroopa Keskkonnaameti (EEA) fotokonkursis „Climate Change PIX“ kutsutakse osavõtjaid üles kirjeldama, millised kliimamuutused Euroopas praegu toimuvad ja kuidas me neile reageerime.
News Mootortransport: rongi-, lennuki-, maantee- või laevatransport – mis on kõige rohelisem? — 2021-03-29
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud kahe transpordi- ja keskkonnauuringu kohaselt on rong endiselt kõige keskkonnahoidlikum reisijate mootortranspordi liik Euroopas, võttes kokkuvõtvalt arvesse kasvuhoonegaaside heite ja võrdluse auto või lennukiga.
News Plast, kasvav keskkonna- ja kliimaprobleem: kuidas saab Euroopa selle suundumuse tagasi pöörata? — 2021-01-28
Üha suurenev plastikogus, selle mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja kliimamuutustele ning käsitlemine ringmajanduse seisukohast on olnud Euroopa Liidu poliitilises tegevuskavas juba aastaid. COVID-19 pandeemia on suurendanud plastijäätmetele pööratavat tähelepanu fotodega, mis kujutavad meres hõljuvaid maske ja ühekorra-kaitsevahendite hunnikuid. Täna avaldatud plasti ringmajanduse aruandes analüüsib Euroopa Keskkonnaamet (EEA) vajadust ja võimekust minna plasti kasutamisel üle ringmajandusele ja kestlikule lähenemisviisile.
News Octet Stream Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegema rohkem taastuvenergia ühiseesmärgi täitmiseks — 2019-03-08
Taastuvenergiaallikate osakaal Euroopa Liidu energiatarbimisest on 2005. aastast kahekordistunud, kuid viimastel aastatel on see kasv aeglustunud, eelkõige suureneva energiatarbimise ja arengu puudumise tõttu transpordisektoris. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uuest aruandest ilmneb, et liikmesriigid peavad 2020. aasta taastuvenergiaeesmärgi täitmiseks tegema rohkem.
News Octet Stream Kliimamuutused ohustavad üha tõsisemalt Euroopa ökosüsteeme, inimeste tervist ja majandust — 2017-01-25
Euroopa Keskkonnaameti täna avaldatud aruande kohaselt ohustavad Euroopa piirkondi tõusev merevee tase ning äärmuslikumad ilmastikutingimused, näiteks sagedamad ja tugevamad kuumalained, üleujutused, põuad ja tormid. Aruandes hinnatakse kliimamuutuste viimaseid suundumusi ning prognoose ja nende muutuste mõju kogu Euroopas ning järeldatakse, et selle mõju vähendamiseks on ülioluline kasutada paremaid ja paindlikumaid kohanemisstrateegiaid, -poliitikaid ja -meetmeid.
News Sinust saab salaagent, kes kaitseb keskkonda koomiksi pildiseerias — 2008-04-30
Euroopa Keskkonnaagentuuri uuel ökovolinike kodulehel, mis on kättesaadav 24 keeles saavad lapsed ökovõrukaelu taga ajades keskkonnakaitse alaseid teadmisi.

Permalinks

Tegevused dokumentidega