järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Euroopa peab suunama transpordipoliitika õigele teele

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2009-03-26 Viimati muudetud 2016-06-03
Transpordi osakaal Euroopa kasvuhoonegaaside, õhu halva kvaliteedi ja müra tekkes on jätkuvalt suur, ning inimeste ja kaupade veoks kasutatakse jätkuvalt kõige vähem efektiivseid transpordiliike.

Me oleme teadlikud olemasolevast tehnoloogiast, mis aitaks tegeleda transpordisektori keskkonnamõjudega Euroopas. Sellest hoolimata ei vasta enamus toodetud sõidukitest keskkonnasõbralikkuse nõuetele. Kaubaveo sektor eelistab endiselt kõige vähem efektiivseid transpordivahendeid ja raudteetranspordil Euroopa Liidus puudub jätkuvalt ühtne süsteem.

Professor Jacqueline McGlade, Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor

Tulemustega saab tutvuda aruandes 'Transport at a crossroads' (Transpordisektor keskkonna ristteel), mida esitab täna Brüsselis Euroopa Parlamendis professor Jacqueline McGlade, Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektor. "Me oleme teadlikud olemasolevast tehnoloogiast, mis aitaks tegeleda transpordisektori keskkonnamõjudega Euroopas. Sellest hoolimata ei vasta enamus toodetud sõidukitest keskkonnasõbralikkuse nõuetele. Kaubaveo sektor eelistab endiselt kõige vähem efektiivseid transpordivahendeid ja raudteetranspordil Euroopa Liidus puudub jätkuvalt ühtne süsteem".

"Ajal, mil me peame tegelema oma majanduse ja keskkonnaprobleemidega pakkudes jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi, on transpordivaldkonna arengud võtnud vale suuna ning saastavad jätkuvalt õhku, suurendavad kasvuhoonegaasi heitkoguseid ja kahjustavad keskkonda," ütles professor McGlade.

  • Aastatel 1990–2006 on kasvuhoonegaaside heitkogused kasvanud 26 % ehk 180 miljonit tonni. Arvestatud ei ole rahvusvahelist lennu- ja meretransporti (EU-15). See kasv on suurem kui Belgia (132 miljonit tonni) või Rumeenia (157miljonit tonni) 2006. aasta heitkogused. [1]
  • Euroopa Liidu liikmesriikide kaubavedude kogumaht mõõdetuna tonnkilomeetrites on aastatel 1996–2006 kasvanud 35 % ehk 650 miljonit tonnkilomeetrit, tunduvalt rohkem kui kogu Saksamaa kaubaveod. Raudtee ja siseveeteede kaubaveo turuosa vähenes.
  • Aastatel 1995–2006 kasvas Euroopa Liidu 27 liikmesriigi autoomanike arv 22 % ehk 52 miljoni auto võrra. See on võrdväärne Ühendkuningriigi ja Hispaania kogu autopargiga. Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriikide reisijate läbitud kilomeetrite arv kasvas 2006. aastal 65 miljoni kilomeetri võrra.
  • Sõidukite õhusaasteainete kogused vähenevad, kuid õhu kvaliteet on jätkuvalt probleem kogu Euroopas.

Transpordi kasvu ja majanduskasvu vahelise seose nõrgenemine

Transpordinõudlust korraldavad läbimõeldud meetmed võivad vähendada transpordimahtu. See parandab majanduse transpordi tõhusust ja nõrgestab seost transpordi kasvu ja majanduskasvu vahel. Aruanne kinnitab ka, et hinnasignaalid mängivad ülitähtsat rolli tarbijate valikutes: 10%-lisele kütusehinna tõusule järgnes 20 %-line bussiteenuste nõudluse kasv.

"Meil on jätkuvalt vaja selgeid, mõõdetavaid, realistlikke ja ajaga seotud eesmärke kasvuhoonegaaside, õhu saasteainete ja liiklusmüra vähendamiseks. Tarbijate reaktsioon eelmise aasta hinnakõikumistele annab tunnistust, et kütusehind ja teemaksud mängivad olulist rolli transpordinõudluse küsimusega tegelemisel," ütles professor McGlade.

Aruande taust

Aruanne 'Transport at a crossroads' on iga-aastane Euroopa Keskkonnaagentuuri transpordi- ja keskkonnaalase aruandluse mehhanismi (TERM) väljaanne, mis jälgib transpordi ja keskkonna strateegiate integreerimise progressi ja tõhusust. TERM aruandeid on avaldatud alates 2000. aastast ja nad sisaldavad olulisi hinnanguid, mis võivad aidata Euroopa Liidu poliitikate arengut. Aruande eesmärk on käsitleda kõiki Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriike.

Euroopa Keskkonnaagentuuri liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari, Ühendkuningriik.

Euroopa Keskkonnaagentuur

Euroopa Keskkonnaagentuur asub Kopenhaagenis. Agentuuri eesmärk on aidata saavutada märkimisväärseid ja mõõdetavaid tulemusi keskkonna paremaksmuutmisel Euroopas, pakkudes õigeaegset, sihipärast, asjakohast ja usaldusväärset teavet avalikkusele ja poliitikakujundajatele.

Meedia päringud:

Òscar Romero Sanchez

pressiametnik

telefon: +45 3336 7207

mobiiltelefon: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

pressiametnik

telefon: +45 3336 7172

mobiiltelefon: +45 2368 3653[1] 2006. aasta heitkogused - EEA kasvuhoonegaaside andmevaatur - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

 

Permalinks

Tegevused dokumentidega