næste
forrige
emner

Politiske instrumenter

Skift sprog
Webside Sidst ændret 05/05 2022
2 min read
Politikker spiller en central rolle, når miljøets tilstand skal klarlægges og forbedres. De europæiske miljøpolitikker har gennemgået en markant udvikling siden vedtagelsen af det første miljøhandlingsprogram i 1973. Siden da er der vedtaget flere hundrede retsakter vedrørende miljøspørgsmål.

Da de første europæiske miljøpolitikker blev udarbejdet, fokuserede mange politiske instrumenter på specifikke miljøproblemer. Eftersom ingen politik alene kan løse alle problemer, er politikkernes omfang gradvist blevet udvidet til at behandle mere og mere komplekse miljø- og sundhedsrelaterede problemer. I dag er mange miljøpolitiske indgreb en kombination af:

  • traditionelle regulatoriske tilgange, undertiden kaldet "kommando- og kontrolforanstaltninger" (f.eks. emissionsstandarder, forbud mod giftstoffer og arealudnyttelsesinstrumenter)
  • markedsbaserede instrumenter (f.eks. miljøafgifter og handel med drivhusgasemissioner)
  • bevidstgørelse (herunder f.eks. energimærkning og informationskampagner).

EU's 7. og seneste miljøhandlingsprogram indeholder en integreret ramme for disse politiske indgreb. Det opstiller den langsigtede ambition om "et godt liv i en ressourcebegrænset verden".

Evaluering af miljøpolitikker for at finde ud af, hvad der virker, og hvordan det virker

Vi er cirka midtvejs mellem begyndelsen på den europæiske miljøpolitik, der startede først i 1970'erne, og målet for 2050 om at opnå bæredygtighed som fastlagt i det 7. miljøhandlingsprogram. Den europæiske miljøpolitik anerkendes som en af de stærkeste i verden. Miljøet ville se ganske anderledes ud uden den, som det fremgår af Det Europæiske Miljøagenturs seneste vurdering "Europas miljø - tilstand og fremtidsudsigter 2020". Sideløbende med sådanne vurderinger kan der stilles spørgsmål som "hvad virker?", "hvordan virker det?", "hvad koster det?" og "hvad er forudsætningerne for at få det til at virke?" med henblik på at forbedre miljøpolitikken, dens gennemførelse og udformning. Politikevaluering hjælper med at besvare disse spørgsmål.

Evalueringer tager normalt udgangspunkt i forskellige evalueringskriterier. Disse fokuserer ofte på politikkers relevans, effektivitet, nyttevirkning og sammenhæng, men også på merværdien af politikker på europæisk, nationalt eller lokalt niveau. Relevansen af disse kriterier er for nylig blevet anerkendt inden for rammerne af EU-initiativer til bedre lovgivning, også kaldet Bedre lovgivning-initiativet. Der findes en række værktøjer og metoder til evaluering af miljøpolitikker i forhold til disse kriterier, f.eks. Europa-Kommissionens Evalsed sourcebook.

Det Europæiske Miljøagenturs bidrag til evaluering af miljøpolitikken

Det Europæiske Miljøagentur leverer miljøoplysninger til politiske beslutningstagere og offentligheden og bidrager til at evaluere miljøpolitikken. Det Europæiske Miljøagenturs arbejde fokuserede oprindeligt på politikkernes virkning (f.eks. projektet vedrørende rapportering om miljøforanstaltninger), men har siden udviklet sig til også at fokusere på:

  • evalueringsmetoder til yderligere forbedring af, hvordan vi opfatter forholdet mellem politikker og ændringer i miljøtilstanden i Europa
  • virkningen af politikker om specifikke systemer, f.eks. mobilitet, for bedre at forstå og evaluere den måde, hvorpå politikker kan bidrage til overgangen til et mere bæredygtigt samfund i Europa
  • integration af miljøpolitikker på andre politikområder (f.eks. den fælles fiskeripolitik).

Det Europæiske Miljøagenturs publikationer, der bidrager til evaluering af miljøpolitik, er tilgængelige her.

Links

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Handlinger