další
předchozí
položky

Nástroje politiky ochrany životního prostředí

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 05.05.2022
3 min read
Politická rozhodnutí mají klíčový vliv na to, jaký bude stav našeho životního prostředí a zda-li se bude zlepšovat. Politika životního prostředí EU se od schválení prvního akčního programu pro životní prostředí v roce 1973 značně vyvinula. Od té doby bylo přijato několik stovek právních aktů zabývajících se otázkami životního prostředí.

Když byly poprvé vytvořeny evropské politiky pro oblast životního prostředí, na konkrétní problémy v této oblasti se zaměřovala řada politických nástrojů. Jelikož žádný politický nástroj nedokáže poskytnout řešení všech problémů, spektrum politických rozhodnutí se postupně rozšiřovalo s cílem řešit stále složitější problémy týkající se životního prostředí a zdraví. V současné době řada politických intervencí v oblasti životního prostředí kombinuje několik přístupů, resp. různé nástroje:

  • tradiční regulační přístupy, někdy označované jako kontrolní nástroje, které ukládají povinnosti a kontrolují jejich plnění (například emisní standardy, zákazy týkající se toxických látek a nástroje územního plánování),
  • tržní nástroje (například ekologické daně a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů),
  • nástroje zvyšující povědomí (včetně například označení energetické účinnosti a komunikačních kampaní).

Nejnovější akční program pro životní prostředí EU – 7. akční program pro životní prostředí – poskytuje integrovaný rámec pro tyto politické intervence. Stanovuje dlouhodobý cíl „spokojený život v mezích naší planety“.

Hodnocení politik v oblasti životního prostředí s cílem zjistit, co funguje a jak to funguje

Nacházíme se zhruba v polovině cesty mezi začátky politiky životního prostředí na evropské úrovni, k nimž došlo v 70. letech 20. století, a cílem dosáhnout udržitelnosti do roku 2050, jak stanoví 7. akční program pro životní prostředí. Evropská politika v oblasti životního prostředí je uznávána jako jedna z nejlepších na světě. Naše životní prostředí by bez ní vypadalo úplně jinak, jak ukazuje nejnovější hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Evropské životní prostředí – stav a výhled 2020“. Kromě takového hodnocení si můžeme klást otázky typu „Co funguje?“, „Jak to funguje?“, „Jaké jsou náklady?“ a „Jaké jsou předpoklady pro to, aby to fungovalo?“, chceme-li dále politiku v oblasti životního prostředí zlepšovat, implementovat a upravovat její koncept. Hodnocení politiky pomáhá nalézat odpovědi na tyto otázky.

Hodnocení se zpravidla zabývá různými hodnotícími kritérii. Tato kritéria se často zaměřují na význam politických rozhodnutí, na jejich efektivitu a účinnost i jejich soudržnost, ale také na přidanou hodnotu politických rozhodnutí na evropské, národní nebo místní úrovni. Nověji byl význam těchto kritérií uznán v rámci iniciativy EU na zlepšování právní úpravy. Za účelem hodnocení politik v oblasti životního prostředí podle těchto kritérií je k dispozici řada nástrojů a metodik, například příručka Evropské komise Evalsed Sourcebook.

Jak přispívá EEA k hodnocení politiky životního prostředí?

EEA poskytuje informace týkající se životního prostředí tvůrcům politik a veřejnosti a přispívá k hodnocení politiky v oblasti životního prostředí. Práce EEA, která se nejprve zaměřovala na efektivitu politik (například projekt, jehož cílem bylo poskytovat zprávy o opatřeních v oblasti životního prostředí), se postupně začala zaměřovat také na:

  • metodiky hodnocení s cílem dále zlepšovat naše chápání vztahu mezi politikami a změnami stavu životního prostředí v Evropě,
  • dopad politik na konkrétní systémy, jako je mobilita, s cílem lépe porozumět způsobu, jakým mohou politiky přispět k vytvoření udržitelné společnosti v Evropě, i jak tento způsob lépe hodnotit,
  • integraci politik v oblasti životního prostředí v dalších politických oblastech (například společná rybářská politika).

Publikace EEA přispívající k hodnocení politiky v oblasti životního prostředí jsou k dispozici zde.

Odkazy

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akce dokumentů