næste
forrige
emner

Waste•smART – kreativ konkurrence

Skift sprog
Webside Sidst ændret 22/03 2023
3 min read
This page was archived on 09/06 2016 with reason: Content is outdated
Forestil dig alle de ressourcer, al den energi og arbejdskraft, der bruges til at producere mad, biler, mobiltelefoner og alt, hvad vi ellers forbruger. Hvis vi ikke genbruger og genanvender dem, kan de ende på lossepladser eller forbrændingsanlæg. Hvert år frembringer EU-borgere i gennemsnit et halvt ton husholdningsaffald pr. person. Affald kan være et økonomisk tab, og det kan også have en negativ virkning på miljøet og menneskers sundhed.
  • Hvad er dit syn på madspild, byggeaffald, lossepladser og kompostering?
  • Hvordan kan vi reducere, genbruge eller genanvende affald på en bedre måde?
  • Hvordan kan genbrug og genanvendelse mindske behovet for at trække på nye ressourcer?
  • Hvordan synes du, at Europas affaldspolitik skal se ud i fremtiden?

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) opfordrer dig til at give os dit syn på affald i Europa i en ny kreativ konkurrence, Waste•smART.

submissions cartoons

Send dit bidrag til os inden den 30. september 2013. Du kan indsende et foto, en tegneserie eller en video. Vinderne af konkurrencen modtager en pengepræmie, og alle finalister får mulighed for at få deres arbejde promoveret af EEA og dets partnere i hele Europa.

Sådan deltager du

  1. Tag et billede (originalfoto) (mindst 2000 pixels bredt) eller lav en kort video (30-90 sekunder) eller en tegneserie (en enkelt ramme), som ledsages af en kort tekst. Følg retningslinjerne i konkurrencereglerne.
  2. Upload filen til et delingssite på internettet, f.eks. Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish eller Photobucket.
  3. Udfyld det elektroniske indsendelsesskema og indsæt linket til dit billede, din tegneserie eller din video.

INDSEND DIT BIDRAG

Indsendelsesfrist: den 30. september 2013 kl. 12.00 (CET). Det er gratis at deltage.

Konkurrencen er åben for borgere i EEA's medlemslande og samarbejdslande på Vestbalkan. Deltagerne skal være fyldt 18 år.

Du skal have fuld ophavsret til det indsendte materiale. Ved at indsende et bidrag accepterer du konkurrencereglerne og vilkårene. Disse offentliggøres den 1. juni 2013.

Da vi regner med, at der vil komme mange bidrag lige inden indsendelsesfristens udløb, anbefaler vi dig at sende dit bidrag i god tid.

Hvis du har spørgsmål til konkurrencen, kan du sende en e-mail til competitions@eea.europa.eu.

Få mere at vide om affald i Europa

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Nærmere oplysninger om konkurrencen

Præmier

Vinderen af hver kategori (foto, video, tegneserie) modtager en præmie på 500 euro.

Der uddeles desuden en ungdomspris på 500 euro til det bedste bidrag blandt alle konkurrencekategorier og som er indsendt af deltagere mellem 18 og 24 år (født mellem 1995 og 1989).

Blandt alle finalisterne udvælges til sidst vinderen af folkets pris, og finalisternes bidrag vil muligvis blive vist i digitalt eller trykt materiale fra EEA og dets europæiske partnere fremover.

Deltagerne beholder ophavsretten til det materiale, de indsender. Hver deltager giver imidlertid EEA ret til at bruge de indsendte materialer i sin miljøkommunikation, og her vil navnet på indehaveren af ophavsretten altid fremgå.

Udvælgelsesproces

EEA udpeger en udvælgelseskomité bestående af kommunikations- og miljøeksperter, som udvælger højst 10 finalister inden for hver af de tre kategorier, og disse går videre til bedømmelse ved en ekstern jury. Juryen, der består af europæiske miljøkommunikationseksperter, udvælger en vinder inden for hver kategori.

I forbindelse med folkets pris vil de bidrag, som udvælgelseskomitéen har udvalgt til finalen, være til offentlig afstemning fra 15. oktober til 15. november 2013.

Vinderne får besked pr. e-mail. Det er derfor vigtigt, at dine kontaktoplysninger er korrekte. Vindernes navne offentliggøres i december 2013.

Tidsplan

Konkurrencen starter

Konkurrencen slutter

Finalisterne offentliggøres

Afstemningen til Folkets pris starter

Afstemningen til Folkets pris slutter

Vinderne offentliggøres

1. juni 2013

30. september 2013

15. oktober 2013

15. oktober 2013

15. november 2013

16. december 2013

Links

Permalinks

Geographic coverage

tags

Arkiveret under
Arkiveret under waste, public outreach
Handlinger