další
předchozí
položky

Waste•smART – kreativní soutěž

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 22.03.2023
4 min read
This page was archived on 15.03.2023 with reason: Content is outdated
Představte si všechny zdroje, energii a práci používané k výrobě potravin, automobilů, oděvů, mobilních telefonů a všeho, co spotřebováváme. Pokud je znovu nepoužijeme a nerecyklujeme, mohly by skončit na skládkách nebo ve spalovnách. Občané EU každoročně vyprodukují v průměru půl tuny odpadu domácnosti na osobu. Odpad může znamenat hospodářské ztráty a může mít i nepříznivý dopad na životní prostředí i lidské zdraví.
  • Jaký máte názor na skládky, kompostování, plýtvání potravinami a stavebním odpadem?
  • Jak můžeme lépe omezit množství odpadu, odpad znovu využívat nebo recyklovat?
  • Jak může opětovné využívání a recyklace snížit nároky na těžbu nových zdrojů?
  • Jak by podle vás měla v budoucnosti vypadat politika Evropy v oblasti odpadů?

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vás zve, abyste se o své názory na odpady v Evropě podělili v nové kreativní soutěži nazvané Waste•smART.

submissions cartoons

Vyjádřete své myšlenky do 30. září 2013 prostřednictvím: fotografie, komiksu nebo videa. Vítězové soutěže obdrží finanční odměnu a všichni finalisté budou mít šanci nechat své dílo propagovat agenturou EEA a jejími partnery v celé Evropě.

Jak se přihlásit?

  1. Vytvořte originální fotografii (široký formát >2000px), krátké video (30–90 sekund) nebo komiks (jednookénkový). Připojte stručný text a řiďte se pokyny uvedenými v pravidlech soutěže.
  2. Nahrajte soubor na internetovou stránku určenou ke sdílení, jako je Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish nebo Photobucket.
  3. Vyplňte on-line přihlášku a uveďte odkaz na svůj obrázek nebo video.

ODEŠLETE SVOU PŘIHLÁŠKU

Termín pro podání přihlášek: 30. září 2013 ve 12:00 (SEČ). Účast je zdarma.

Soutěž je otevřená všem občanům členských zemí EHP a spolupracujících zemí západního Balkánu. Všichni účastníci musí být starší 18ti let.

K přihlašovanému materiálu musíte mít plná autorská práva. Podáním přihlášky se zavazujete k souhlasu s pravidly a podmínkami soutěže. Pravidla a podmínky soutěže budou zveřejněny 1. června 2013.

Vzhledem k předpokládanému vysokému počtu přihlášek podaných na poslední chvíli vám doporučujeme odeslat váš příspěvek v dostatečném předstihu před termínem podání přihlášek.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se soutěže, zašlete je prosím prostřednictvím e-mailu na adresu competitions@eea.europa.eu.

Zjistěte více o odpadu v Evropě

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Podrobnosti o soutěži

Ceny

Vítěz každé vypsané kategorie (fotografie, video, komiksy) získá finanční odměnu ve výši 500 EUR.

Kromě toho bude udělena Cena pro mládež ve výši 500 EUR, určená pro vítězné dílo vybrané z příspěvků zaslaných soutěžícími ve věku 18 až 24 let (narozenými v kalendářních letech 1995–1989) v jakékoli ze soutěžní kategorii.

Všichni finalisté postoupí do hlasování o Cenu diváků a mohou se také objevit v budoucích digitálních a tiskových materiálech agentury EEA a jejích evropských partnerů.

Autorská práva k materiálům přihlášeným do soutěže zůstávají ve vlastnictví soutěžících. Každý soutěžící však uděluje agentuře EEA právo použít přihlášené materiály v komunikaci týkající se životního prostředí s uvedením vlastníků autorských práv.

Postup výběru

Agentura EEA jmenuje komisi pro předběžný výběr složenou z odborníků v oboru komunikace a životního prostředí. Komise vybere nejvýše 10 finalistů pro každou ze tří kategorií a tyto finalisty dále posoudí externí porota. Vítěze každé kategorie určí porota složená z odborníků na komunikaci v oblasti životního prostředí z celé Evropy.

V případě Ceny diváků bude moci veřejnost hlasovat o příspěvcích finalistů vybraných komisí pro předběžný výběr v době od 15. října do 15. listopadu 2013.

Vítězové budou vyrozuměni e-mailem. Z tohoto důvodu je velmi důležité uvést správné kontaktní údaje. Vyhlášení vítězů proběhne v prosinci 2013.

Harmonogram

Začátek podávání přihlášek

Konec podávání přihlášek

Vyhlášení finalistů

Začátek hlasování veřejnosti

Konec hlasování veřejnosti

Vyhlášení vítězů

1. červen 2013

30. září 2013

15. říjen 2013

15. říjen 2013

15. listopad 2013

16. prosinec 2013

Odkazy

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: waste, public outreach
Akce dokumentů