neste
forrige
elementer

Waste•smART – kreativ konkurranse

Endre språk
Side Sist endret 22.03.2023
3 min read
This page was archived on 15.03.2023 with reason: Content is outdated
Forestill deg alle ressursene, all energi og alt arbeide som går med til å produsere mat, biler, klær, mobiltelefoner og alt annet vi bruker. Hvis vi ikke gjenbruker eller resirkulerer dem, kan de ende opp på fyllinger eller i forbrenningsanlegg. Hvert år produserer borgerne i EU i snitt et halvt tonn husholdningsavfall per person. Avfall kan være et økonomisk tap og kan også ha negative følger for miljøet og menneskenes helse.
  • Hva ser du på matavfall, avfall fra bygge- og anleggsvirksomhet, avfallsdeponier, kompostering?
  • Hvordan kan vi redusere, gjenbruke eller resirkulere avfall på en bedre måte?
  • Hvordan kan gjenbruk og resirkulering redusere behovet for nye ressurser?
  • Hvordan synes du Europas avfallspolitikk bør se ut i framtiden?

Det europeiske miljøbyrå (EEA) inviterer deg til å fortelle om dine synspunkter på avfall i Europa i en ny kreativ konkurranse, Waste•smART.

submissions cartoons

Send inn ditt bidrag før 30. september 2013i form av: foto, tegneserie eller video. Vinnerne av konkurransen får en pengepremie, og alle finalistene får en anledning til å presentere arbeidet sitt for EEA og miljøbyråets partnere over hele Europa.

Slik deltar du

  1. Ta et originalfoto (minst 2 000 piksler på langsiden) eller lag et videoklipp (30-90 sekunder) eller en tegneserie (enkeltramme), og legg ved en kort tekst. Følg retningslinjene i konkurransereglene.
  2. Last opp filen til et fildelingsområde på nettet, f.eks. Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish eller Photobucket.
  3. Fyll ut det elektroniske innsendingsskjemaet og legg ved en lenke til bildet eller videoen din.

SEND INN BIDRAGET DITT

Frist for innsending: 30. september 2013 kl. 12.00 (CET). Deltagelse i konkurransen er gratis.

Konkurransen er åpen for borgere i  EØS-medlemsstatene og samarbeidslandene på Vest-Balkan. Du må være minst 18 år for å delta.

Du må ha full opphavsrett til materialet du sender inn.  Ved å sende inn et bidrag godtar du konkurransereglene og vilkårene. Konkurransereglene og vilkårene offentliggjøres 1. juni 2013.

Ettersom vi regner med at mange kommer til å sende inn bidrag i siste liten, anbefaler vi at du sender inn bidraget ditt i god tid før fristen går ut.

For spørsmål om konkurransen, send en e-post til competitions@eea.europa.eu.

Finn ut mer om avfall i Europa

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Konkurranseinformasjon

Premier

Vinneren av hver kategori (foto, video, tegneserie) får en premie på 500 euro.

I tillegg deles det ut en ungdomspris på 500 euro til den beste deltakeren i aldersgruppen 18–24 år (født mellom 1995 og 1989) uansett kategori.

Alle finalistene går videre og kjemper om Folkets pris, og bidragene kan i framtiden også bli vist i digitalt og trykt materiale fra EEA og dets europeiske partnere.

Deltakerne beholder opphavsretten til materialet de sender inn. Den enkelte deltaker gir imidlertid EEA rett til å bruke det innsendte materialet i sin miljøkommunikasjon, men navnet på rettighetshaver vil alltid bli oppgitt.

Utvelgelsesprosessen

EEA vil nedsette utvelgelseskomité bestående av kommunikasjons- og miljøeksperter, som vil plukke ut inntil 10 finalister i hver av de tre kategoriene, finalister som deretter sendes videre til en ekstern jury. Juryen, som består av eksperter på miljøkommunikasjon fra hele Europa, vil avgjøre hvem som vinner hver kategori.

Alle vil kunne stemme på kandidatene til Folkets pris blant de utvalgte finalistene i perioden 15. oktober -15. november.

Vinnerne vil bli underrettet via e-post. Derfor er det svært viktig at du oppgir korrekte kontaktopplysninger. Vinnerne vil bli kunngjort i desember 2013.

Tidsplan

Konkurransen åpner

Konkurransen stenger

Finalistene kunngjøres

Avstemning til Folkets pris åpner

Avstemning til Folkets pris stenger

Vinnerne kunngjøres

1. juni 2013

30. september 2013

15. oktober 2013

15. oktober 2013

15. november 2013

16. desember 2013

Lenker

Permalinks

Geographic coverage

Tagger

arkivert under:
arkivert under: waste, public outreach
Dokumenter handlinger