επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Waste•smART – Δημιουργικός διαγωνισμός

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 22/03/2023
1 min read
This page was archived on 15/03/2023 with reason: Content is outdated
Αναλογιστείτε όλους τους πόρους, την ενέργεια και τον κόπο που απαιτούνται για την παραγωγή τροφίμων, αυτοκινήτων, ρούχων, κινητών τηλεφώνων και κάθε άλλου καταναλωτικού αγαθού. Εάν δεν τα χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά και δεν τα ανακυκλώσουμε, το πιθανότερο είναι ότι θα καταλήξουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε μονάδες αποτέφρωσης. Κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει κατά μέσο όρο μισό τόνο οικιακών απορριμμάτων τον χρόνο. Τα απόβλητα συνιστούν ουσιαστικά οικονομική ζημία και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
  • Ποια η γνώμη σας για τα υπολλείματα τροφίμων που καταλήγουν στα σκουπίδια, τα απόβλητα από οικοδομικές κατασκευές, τους χώρους υγειονομικής ταφής, τη λιπασματοποίηση;
  • Πως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την μείωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων;
  • Πώς η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση της ζήτησης για νέους πόρους εκμετάλλευσης;
  • Πώς θέλετε να είναι η πολιτική της Ευρώπης για τα απόβλητα στο μέλλον;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σας καλεί να μοιραστείτε τις απόψεις σας για τα απόβλητα στην Ευρώπη συμμετέχοντας στον νέο δημιουργικό διαγωνισμό Waste•smART.

submissions cartoons

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 μπορείτε να εκφράσετε τις σκέψεις σας με φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια ή βίντεο. Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν χρηματικό βραβείο, ενώόλοι όσοι θα προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα έργα τους να προβάλλονται από τον ΕΟΠ και τους συνεργάτες του σε όλη την Ευρώπη.

Τι πρέπει να κάνω για να συμμετάσχω στον διαγωνισμό;

  1. Τραβήξτε ή δημιουργείστε μια πρωτότυπη φωτογραφία (ανάλυση πάνω από 2000px στη μεγάλη πλευρά της) ή ένα σύντομο βίντεο (30-90 δευτερόλεπτα) ή μια σειρά κινουμένων σχεδίων (καρέ-καρέ), και γράψτε ένα σύντομο συνοδευτικό κείμενο, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στους όρους τους διαγωνισμού.
  2. Ανεβάστε το αρχείο σας σε έναν ιστότοπο κοινής χρήσης αρχείων, όπως π.χ. Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish ή Photobucket.
  3. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, αναφέροντας τη διεύθυνση όπου ανεβάσατε την φωτογραφία ή το βίντεό σας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες των χωρών μελών του ΕΟΠ και των συνεργαζόμενων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν κατοχυρώσει πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων που θα υποβάλουν στον διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού καθώς και των γενικών και ειδικών όρων συμμετοχής. Οι όροι του διαγωνισμού και οι γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής θα δημοσιευθούν την 1η Ιουνίου 2013.

Λόγω του αυξημένου όγκου συμμετοχών που αναμένεται όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής, σας συνιστούμε να υποβάλετε τη συμμετοχή σας.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση competitions@eea.europa.eu.

Μάθετε περισσότερα για τα απόβλητα στην Ευρώπη

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό

Βραβεία

Ο νικητής κάθε κατηγορίας (φωτογραφία, βίντεο, κινούμενα σχέδια) θα λάβει χρηματικό βραβείο ύψους 500 ευρώ.

Επιπλέον, θα απονεμηθεί βραβείο νέων αξίας 500 ευρώ στο έργο που θα αναδειχθεί πρώτο μεταξύ των συμμετεχόντων ηλικίας από 18 έως 24 ετών (ημερολογιακά έτη γέννησης: 1989 έως 1995) σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατηγορίες του διαγωνισμού.

Όσοι προκριθούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού θα προταθούν για το βραβείο People's Choice, τα δε έργα τους είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε ψηφιακό και έντυπο υλικό του ΕΟΠ και των Ευρωπαίων συνεργατών του.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων που θα υποβληθούν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό ανήκουν στους δημιουργούς τους. Με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι δημιουργοί των έργων παραχωρούν στον ΕΟΠ το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα υποβληθέντα έργα στο πλαίσιο των επικοινωνιακών του δραστηριοτήτων με θέμα το περιβάλλον, κάνοντας αναφορά στο όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Διαδικασία επιλογής

Ο ΕΟΠ θα ορίσει επιτροπή προεπιλογής αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες σε θέματα επικοινωνίας και περιβάλλοντος, η οποία θα επιλέξει έως δέκα συμμετέχοντες από κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες. Τα ονόματα όσων προκριθούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού θα διαβιβαστούν στη συνέχεια σε εξωτερική επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή, την οποία θα απαρτίζουν εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη σε θέματα περιβαλλοντικής επικοινωνίας, θα επιλέξει τον νικητή για κάθε κατηγορία.

Για την απονομή του βραβείου Public's Choice, τα έργα όσων προκριθούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού από την επιτροπή προεπιλογής θα υποβληθούν σε δημόσια ψηφοφορία από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2013.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι σημαντικό, επομένως, να δηλώσετε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας ώστε να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο του 2013.

Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Ανακοίνωση προκριθέντων στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού

Έναρξη δημόσιας ψηφοφορίας

Λήξη δημόσιας ψηφοφορίας

Ανακοίνωση νικητών

1 Ιουνίου 2013

30 Σεπτεμβρίου 2013

15 Οκτωβρίου 2013

15 Οκτωβρίου 2013

15 Νοεμβρίου 2013

16 Δεκεμβρίου 2013

Σύνδεσμοι

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση waste, public outreach
Ενέργειες Εγγράφων