kitas
ankstesnis
punktai

Kūrybinis konkursas „Waste•smART“

Pakeisti kalbą
Puslapis Paskutinį kartą keista 2023-03-22
Įsivaizduokite, kiek visokiausių išteklių, energijos ir darbo reikia maistui, automobiliams, drabužiams, mobiliesiems telefonams ir visoms kitoms mūsų vartojamoms prekėms pagaminti. Jei jų neperdirbsime ir pakartotinai nepanaudosime, jie visi galiausiai atsidurs sąvartynuose ar atliekų deginimo krosnyse. Kiekvienais metais vienam ES piliečiui tenka vidutiniškai pusė tonos buitinių atliekų. Atliekos atneša ne tik ekonominių nuostolių, bet ir neigiamai veikia aplinką bei žmogaus sveikatą.
  • Ką manote apie maisto švaistymą, statybines atliekas, sąvartynus ir kompostavimą?
  • Kaip galėtume labiau sumažinti atliekų kiekį, jas pakartotinai panaudoti ar perdirbti?
  • Kaip pakartotinai naudojant ir perdirbant atliekas galima sumažinti naujų iškastinių išteklių poreikį?
  • Kaip, jūsų nuomone, turėtų atrodyti Europos atliekų politika ateityje?

Europos aplinkos agentūra (EAA) kviečia dalyvauti naujame kūrybiniame konkurse „Waste•smART“ ir pasidalinti savo mintimis apie atliekų tvarkymą Europoje.

submission categories

Savo mintis išdėstykite nuotraukoje, humoristiniame piešinyje ar vaizdo įraše ir juos pateikite iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti piniginiu prizu, o visų finalininkų darbai Europos aplinkos agentūros ir jos partnerių bus reklamuojami visoje Europoje.

Kaip dalyvauti?

  1. Padarykite originalią nuotrauką (ilgoji kraštinė >2000px) arba sukurkite trumpą vaizdo įrašą (30–90 sek.) ar humoristinį priešinį (vieną kadrą) su trumpu tekstu, laikydamiesi šio konkurso taisyklių.
  2. Patalpinkite failą bendroje interneto talpykloje, pavyzdžiui, „Youtube“, „Vimeo“, „Flickr“, „Shutterfly“, „Snapfish“ arba „Photobucket“.
  3. Internete užpildykite pateikimo formą su nuoroda į savo nuotrauką, humoristinį priešinį ar vaizdo įrašą.

PATEIKITE NUOTRAUKĄ, HUMORISTINĮ PIEŠINĮ AR VAIZDO ĮRAŠĄ

Galutinė data – 2013 m. rugsėjo 30 d. 12 val. (Vidurio Europos laiku). Nemokamai.

Konkurse gali dalyvauti EEE šalių narių ir Vakarų Balkanų bendradarbiaujančių šalių piliečiai. Dalyvių amžius – 18 metų ar vyresni.

Reikia turėti visas autorių teises į pateiktą medžiagą. Laikoma, kad teikdami medžiagą jūs pasižadate laikytis konkurso taisyklių ir visų jo sąlygų. Konkurso taisyklės ir sąlygos bus paskelbtos 2013 m. birželio 1 d.

Kadangi manoma, kad paskutinę minutę atsiras daug norinčių dalyvauti konkurse, patartina savo medžiagą išsiųsti gerokai prieš galutinę datą.

Jei turite klausimų dėl konkurso, siųskite juos elektroniniu paštu adresu: competitions@eea.europa.eu.

Daugiau informacijos apie atliekas Europoje ieškokite:

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Informacija apie konkursą

Prizai

Kiekvienos kategorijos (nuotraukos, vaizdo įrašo, humoristinio piešinio) laimėtojui bus skirtas 500 EUR piniginis prizas.

Be to, 500 EUR jaunimo prizas bus skirtas už geriausią medžiagą bet kurioje iš konkurso kategorijų, kurią bus pateikę konkurso dalyviai nuo 18 iki 24 metų (gimę 1995–1989 kalendoriniais metais).

Visi finalininkai bus pasiūlyti visuomenės išrinkto laimėtojo apdovanojimui; jo nuotrauka, humoristinis piešinys ar vaizdo įrašas gali būti įtrauktas į skaitmeninę ar spausdintą EAA ir jos Europos partnerių skelbiamą medžiagą.

Autorių teisės į konkursui pateiktą medžiagą ir toliau priklauso autoriui. Vis dėlto kiekvienas konkurso dalyvis Europos aplinkos agentūrai suteikia teisę jo pateiktą medžiagą naudoti aplinkos apsaugos tikslais, nurodant autorių teisių turėtoją.

Atrankos procesas

Europos aplinkos agentūra iš komunikacijos ir aplinkos srities specialistų sudarys išankstinės atrankos komitetą, kuris kiekvienoje iš trijų kategorijų atrinks ne daugiau kaip 10 finalininkų ir jų darbus pateiks vertinti išorės vertinimo komisijai. Vertinimo komisija, sudaryta iš visos Europos aplinkosaugos informacijos ekspertų, nustatys kiekvienos kategorijos laimėtoją. 

Viešai balsuoti už išankstinės atrankos komiteto atrinktų finalininkų darbus visuomenės išrinkto laimėtojo apdovanojimui gauti bus galima 2013 m. spalio 15 d.–lapkričio 15 d.

Konkurso laimėtojams bus pranešta elektroniniu paštu, todėl labai svarbu nurodyti teisingus kontaktinius duomenis. Laimėtojai bus paskelbti 2013 m. gruodį.

Tvarkaraštis

Medžiagos pateikimo pradžia

Medžiagos pateikimo pabaiga

Finalininkų paskelbimas

Viešo balsavimo pradžia

Viešo balsavimo pabaiga

Laimėtojų paskelbimas

2013 m. birželio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d.

2013 m. spalio 15 d.

2013 m. spalio 15 d.

2013 m. lapkričio 15 d.

2013 m. gruodžio 16 d.

Nuorodos

Permalinks

Geographic coverage

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: waste, public outreach
Dokumento veiksmai