ďalej
späť
body

Waste•smART – tvorivá súťaž

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 22. 03. 2023
4 min read
This page was archived on 09. 06. 2016 with reason: Content is outdated
Predstavte si všetky zdroje, energiu a prácu, ktoré sa používajú na výrobu potravín, áut, odevov, mobilných telefónov a všetkého, čo spotrebúvame. Ak ich nebudeme znovu využívať a recyklovať, mohli by skončiť na skládkach alebo v spaľovniach. Občania EÚ každý rok vyprodukujú v priemere pol tony odpadu z domácnosti na osobu. Odpady môžu znamenať ekonomickú stratu a môžu tiež negatívne vplývať na životné prostredie, ako aj na ľudské zdravie.
  • Aký máte názor na plytvanie s potravinami, stavebný odpad, skládky odpadov, kompostovanie?
  • Ako môžeme lepšie obmedziť, opätovne použiť alebo recyklovať odpad?
  • Ako môže opätovné použitie a recyklácia prispieť k zníženiu dopytu po čerpaní nových zdrojov?
  • Ako by podľa Vás mala v budúcnosti vyzerať politika Európy v oblasti odpadov?

Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) Vás vyzýva, aby ste sa o svoje názory na odpad v Európe podelili v novej tvorivej súťaži Waste•smART.

submissions cartoons

Vyjadrite svoje myšlienky do 30. septembra 2013  prostredníctvom: fotografie, komiksu alebo videa. Víťazi súťaže získajú finančnú odmenu a všetci finalisti budú mať príležitosť nechať svoje dielo propagovať agentúrou EEA a jej partnermi v celej Európe.

Ako sa prihlásiť?

  1. Nasnímajte alebo vytvorte originálnu fotografiu (dlhšia strana> 2000px), krátke video (30 – 90 sekúnd) alebo komiks (jeden obrázok). Pripojte stručný text a postupujte podľa pokynov uvedených v pravidlách súťaže.
  2. Nahrajte súbor na internetovú stránku určenú na zdieľanie, napr. YouTube, Vimeo, Flickr, Shutterfly Snapfish alebo Photobucket.
  3. Vyplňte online prihlášku a uveďte odkaz na svoj obrázok alebo video.

ODOŠLITE SVOJU PRIHLÁŠKU

Termín podania prihlášok: 30. september 2013, do 12.00 hod. (SEČ). Prihlásenie je bezplatné.

Do súťaže sa môžu prihlásiť občania členských krajín agentúry EEA a spolupracujúcich krajín západného Balkánu. Všetci účastníci musia mať viac ako 18 rokov.

Na prihlasovaný materiál musíte mať plné autorské práva. Podanie prihlášky sa považuje za vyjadrenie súhlasu s pravidlami a podmienkami súťaže. Pravidlá a podmienky súťaže budú zverejnené 1. júna 2013.

Vzhľadom na predpokladaný vysoký počet prihlášok podávaných na poslednú chvíľu Vám odporúčame odoslať Váš príspevok v dostatočnom predstihu pred termínom podania prihlášok.

Ak máte otázky týkajúce sa súťaže, pošlite ich prosím prostredníctvom e-mailu na adresu competitions@eea.europa.eu.

Zistite viac o odpade v Európe

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Informácie o súťaži

Ceny

Víťaz v každej kategórii (fotografia, video, komiks) získa finančnú odmenu vo výške 500 EUR.

Okrem toho bude udelená Cena pre mládež vo výške 500 EUR, určená pre víťazné dielo vybrané z príspevkov zaslaných účastníkmi vo veku od 18 do 24 rokov (narodených v kalendárnych rokoch 1995 – 1989) v ktorejkoľvek súťažnej kategórii.

Všetci finalisti postúpia do hlasovania o Cenu verejnosti a môžu sa tiež objaviť v budúcich digitálnych a tlačených materiáloch agentúry EEA a jej európskych partnerov.

Autorské práva na materiály predložené do súťaže zostávajú vo vlastníctve účastníkov súťaže. Každý účastník súťaže však udeľuje agentúre EEA právo využívať predložené materiály v komunikácii týkajúce sa životného prostredia s uvedením vlastníkov autorských práv.

Výberové konanie

Agentúra EEA vymenuje komisiu pre predbežný výber zloženú z odborníkov na komunikáciu a životné prostredie, ktorá vyberie najviac 10 finalistov v každej z troch kategórií. Ich príspevky ďalej posúdi externá porota. Víťaza v každej kategórii určí porota zložená z odborníkov na komunikáciu v oblasti životného prostredia z celej Európy.

V záujme udelenia Ceny verejnosti bude môcť verejnosť hlasovať o príspevkoch finalistov vybraných komisiou pre predbežný výber od 15. októbra do 15. novembra 2013.

Víťazi budú informovaní e-mailom. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité poskytnúť správne kontaktné údaje. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční v decembri 2013.

Harmonogram

Začiatok podávania prihlášok

Koniec podávania prihlášok

Vyhlásenie finalistov

Začiatok verejného hlasovania

Koniec verejného hlasovania

Vyhlásenie víťazov

1. júna 2013

30. septembra 2013

15. októbra 2013

15. októbra 2013

15. novembra 2013

16. decembra 2013

Odkazy

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: waste, public outreach
Akcie dokumentu