järgmine
eelmine
punktid

Loominguline konkurss „Waste•smART”

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2023-03-22
2 min read
This page was archived on 2023-03-15 with reason: Content is outdated
Mõelge, kui palju kasutatakse maavarasid, energiat ja tööjõudu, et valmistada toitu, autosid, riideid, mobiiltelefone ja kõike muud, mida tarbime. Ilma taaskasutusse ja ringlusse võtmiseta jõuaksid need tooted lõpuks prügilatesse või põletusrajatistesse. Igal aastal tekib Euroopa Liidus keskmiselt pool tonni majapidamisjäätmeid inimese kohta. Jäätmed võivad olla majanduslik raiskamine ning kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.
  • Kuidas suhtute teie toidu raiskamisse, ehitusprahti, prügilatesse, kompostimisse?
  • Kuidas saaksime paremini jäätmete hulka vähendada, neid taaskasutusse või ringlusse võtta?
  • Kuidas saaks taaskasutusse ja ringlusse võtmisega vähendada uute maavarade kaevandamist?
  • Milline peaks teie arvates olema tulevikus Euroopa jäätmepoliitika?

Euroopa Keskkonnaamet (EEA) palub teil jagada oma seisukohti Euroopa jäätmeküsimustes uuel loomingulisel konkursil „Waste•smART”.

submissions cartoons

Esitage oma ideed 30. septembriks 2013 fotode, karikatuuride või videotena. Konkursi võitjatele on rahalised auhinnad ning Euroopa Keskkonnaamet ja selle partnerid reklaamivad kõikide finalistide töid kogu Euroopas.

Kuidas osaleda?

  1. Tehke või looge konkursi reeglitele vastav originaalfoto (pildifaili pikem külg vähemalt 2000 pikslit), lühivideo (30–90 sekundit) või karikatuur (üks pilt) koos lühitekstiga.
  2. Laadige see üles mõnele Interneti failijagamissaidile, nagu Youtube, Vimeo, Flickr, Shutterfly, Snapfish või Photobucket.
  3. Täitke osalemise veebivorm ja tooge sellel kujutise või video link.

ESITAGE OMA KONKURSITÖÖ

Esitamistähtaeg: 30. september 2013 kell 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). Osalemine on tasuta.

Konkurss on avatud Euroopa Keskkonnaameti liikmesriikide ja Lääne-Balkani koostööriikide kodanikele. Osalejad peavad olema vähemalt 18-aastased.

Teil peavad olema esitatud materjali täielikud autoriõigused. Konkursitöö esitamisel nõustute konkursi reeglite ja tingimustega. Konkursi reeglid ja tingimused tehakse teatavaks 1. juunil 2013.

Et arvatavasti saabuvad paljud konkursitööd viimasel minutil, soovitame esitada oma töö piisavalt vara enne esitamise lõpptähtaega.

Konkursiga seonduvad küsimused palume saata e-posti aadressil competitions@eea.europa.eu.

Lisateave Euroopa jäätmeteemadel

The best way to reduce the environmental impacts of waste is to prevent it in the first place. Storing food well, planning your meals, shopping smart and avoiding excessive packaging are all ways to prevent waste. Many items that we throw away could also be re-used, and others can be recycled for raw materials. Much of the waste we throw away can be recycled. Recycling benefits the environment by diverting waste away from landfills and by providing raw materials for new products. Recycling can also encourage innovation and create jobs. Diverting waste away from landfills prevents pollution that can harm our health and the environment. Reducing, re-using and recycling waste can bring economic gains and secure access to critical raw materials. More jobs at higher income levels are also created by recycling than by landfilling or incinerating waste.

Konkursist täpsemalt

Auhinnad

Iga kategooria (foto, video, karikatuur) võitja saab auhinnaks 500 eurot.

Peale selle valitakse 18–24 aastaste (sünniaastad 1989–1995) konkursitöö esitanute hulgast igas kategoorias 500-eurose noorsooauhinna võitjad.

Kõik finalistid osalevad ka publikuauhinna määramisel ning nende töid võidakse kasutada tulevikus Euroopa Keskkonnaameti ja selle Euroopa partnerite digitaal- või trükimaterjalides.

Osalejatele jääb konkursile esitatud materjalide autoriõigus, kuid iga osaleja annab Euroopa Keskkonnaametile õiguse kasutada esitatud materjale keskkonnateadaannetes, kus märgitakse autoriõiguse omanik.

Valikuprotsess

Euroopa Keskkonnaamet nimetab eelvalikukomisjoni, mis koosneb teabe- ja keskkonnaekspertidest, kes valivad kõigis kolmes kategoorias välja kuni 10 finalisti. Finalistide tööd esitatakse seejärel välisžüriile. Žürii koosneb Euroopa keskkonnateabe ekspertidest, kes valivad igas kategoorias võitja.

Publikuauhinna saamiseks pannakse eelvalikukomisjoni esitatud finalistide tööd avalikule hääletusele 15. oktoobrist – 15. novembrini 2013.

Võidust teatatakse e-posti teel, seepärast on äärmiselt oluline esitada õiged kontaktandmed. Võitjad kuulutatakse välja 2013. aasta detsembris.

Ajakava

Esitamine algab

Esitamine lõpeb

Finalistide väljakuulutamine

Avalik hääletus algab

Avalik hääletus lõpeb

Võitjate väljakuulutamine

1. juuni 2013

30. september 2013

15. oktoober 2013

15. oktoober 2013

15. november 2013

16. detsember 2013

Lingid

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: waste, public outreach
Tegevused dokumentidega