Ressursitõhusus ja jäätmed

Muutke keelt

Praeguste ülemaailmsete keskkonnaprobleemide põhjus on suuresti see, et inimkond kasutab liiga palju loodusvarasid, näiteks (fossiil)kütuseid, maavarasid, vett, maad ja elurikkust. On üha selgem, et Euroopa valdav majandusarengu mudel, mille aluseks on loodusvarade rohke kasutamine ning jäätmete ja saaste tekitamine, ei ole pikaajaliselt kestlik. Euroopa Liit sõltub praegu väga palju impordist ja vajame ressursitarbe rahuldamiseks maa-ala, mis on kogu Euroopa Liidu maismaa pindalast kaks korda suurem. Paljusid loodusvarasid kasutatakse üksnes lühikest aega või lähevad need majandusele kaduma seepärast, et need ladestatakse prügilasse või võetakse ringlusse nii, et nende väärtus väheneb. Veel

Sirvige kataloogi