næste
forrige
emner

Hvad laver vi?

Skift sprog
Webside Sidst ændret 15/03 2023
EEA foretager analyser af miljøtilstanden og -tendenserne og af det pres, der hidrører fra økonomiske og sociale drivkræfter, og udarbejder en lang række vurderinger på grundlag af disse. EEA arbejder også med udvikling af scenarier, evaluering af politikker og kvalitetssikring af data. Derudover koordinerer EEA Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet).

EEA's produkter omfatter femårige miljøtilstandsrapporter, temarapporter og tekniske rapporter, briefinger, highlights og informationstjenester på internettet, multimedier og interaktive webbaserede undervisningsprodukter. Vi tilbyder også ekspertrådgivning til politiske beslutningstagere, konferencer og besøg, informationssystemer, og netværks- og kommunikationstjenester til offentligheden.

Download EEA's strategi, EEA's kommunikationsstrategi og den årlige forvaltningsplan.

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger