Hvad laver vi?

Skift sprog
Webside Sidst ændret 17/08 2016
EEA foretager analyser af miljøtilstanden og -tendenserne og af det pres, der hidrører fra økonomiske og sociale drivkræfter, og udarbejder en lang række vurderinger på grundlag af disse. EEA arbejder også med udvikling af scenarier, evaluering af politikker og kvalitetssikring af data. Derudover koordinerer EEA Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet).

EEA's produkter omfatter femårige miljøtilstandsrapporter, temarapporter og tekniske rapporter, briefinger, highlights og informationstjenester på internettet, multimedier og interaktive webbaserede undervisningsprodukter. Vi tilbyder også ekspertrådgivning til politiske beslutningstagere, konferencer og besøg, informationssystemer, og netværks- og kommunikationstjenester til offentligheden.

Download EEA's strategi, EEA's kommunikationsstrategi og den årlige forvaltningsplan.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100