следващ
предишен
елементи

Каква е нашата дейност

Смяна на език
Страница Последна промяна 15-03-2023
ЕАОС предоставя широка гама от оценки, анализиращи състоянието и тенденциите в околната среда, както и натиска от икономически и социални движещи сили. ЕАОС работи също по разработка на сценарии, оценка на политиката и осигуряване на качество на данните. Освен това ЕАОС координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Продуктите на ЕАОС включват 5-годишни доклади за състоянието на околната среда, тематични и технически доклади, брифинги, акценти и информационни услуги, достъпни в мрежата, мултимедийни и интерактивни уеб базирани образователни продукти. Нашите услуги включват експертни съвети към политиците, конференции и посещения, информационни системи, мрежи и комуникационни услуги за обществото.

Свалете Стратегията на ЕАОС, Комуникационната стратегия на ЕАОС и Годишния план за управление.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ