следващ
предишен
елементи

Управление

Смяна на език
Страница Последна промяна 17-03-2023
1 min read
ЕАОС се ръководи от управителен съвет и бюро, като научният комитет има съвещателни функции. Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за прилагането на програмите и за ежедневното управление на ЕАОС.

За да ви запознаем с нашите планове за следващите пет години, изготвихме многогодишна работна програма. Тя е съобразена с настоящите и бъдещите информационни нужди, като основният акцент е върху много по-широка употреба на събираните данни за околната среда. Програмата се описва и допълва в Годишните работни програми и Рамката за комуникация. В Годишните доклади ние описваме дейността, извършена през съответните години.

Управителен съвет

EEA governanceУправителният съвет на ЕАОС се състои от един представител на всяка от страните-членки, двама представители на Комисията и двама научни експерти, посочени от Европейския парламент. Управителният съвет, наред с други програми, приема многогодишната работна програма, годишните работни програми и годишните доклади, назначава изпълнителния директор и посочва членовете на научния комитет. 

Бюро

Бюрото се състои от председател, до пет заместник-председатели, един представител на Комисията и един от членовете, посочени от Европейския парламент. Бюрото е упълномощено да взима изпълнителни решения, необходими за ефективното функциониране на Агенцията в периодите между заседанията на управителния съвет.

Изпълнителен директор

Изпълнителният директор отговаря пред управителния съвет за изпълнението на програмите и за управлението на ЕAOC ден за ден.

Изпълнителният директор на Европейската агенция за околната среда е Ханс Брюнинкс, който встъпва в длъжност на 1 юни 2013 г. Той е роден през 1964 г. в Шотен, Белгия. Д-р Брюнинкс завършва бакалавърска и магистърска степен по политология в Университета в Антверпен и Католическия университет в Льовен със специалност международни отношения. Той завършва и допълнителна програма по социология на развитието в Католическия университет в Лувен.

Допълнителна информация

Ръководен екип

Ръководният екип се състои от Изпълнителен Директор, Главен Съветник и Ръководители на Програми. Те координират управлението на ежедневната дейност на ЕАОС чрез редовни заседания.

Всички членове на персонала на агенцията трябва да спазват „Кодекса за добро поведение на администрацията“ в отношенията си с обществеността. Кодексът се допълва от Политика за управление и предотвратяване на конфликти на интереси и Стратегия за борба с измамите.

Допълнителна информация

Научен комитет

Научният комитет предоставя съвети на управителния съвет и изпълнителния директор.  Той има три основни задачи:

  • да представя становище по многогодишните и годишните работни програми на ЕАОС;
  • да изразява становище пред изпълнителния директор за целите на набиране на научния състав на Агенцията;
  • да предоставя съвет и/или становище по всеки научен въпрос, свързан с дейността на Агенцията, отправен към Комитета от управителния съвет или изпълнителния директор.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ