naslednji
prejšnji
zadetki
Novice Octet Stream Fotografski natečaj na temo vpliva podnebnih sprememb in rešitev — 09.06.2021
Podnebne spremembe na številne načine vplivajo na naše družbe in okolje. Ukrepanje proti podnebnim spremembam zahteva zmanjšanje emisij, da bi ublažili njihove najhujše posledice, in prilagoditev tistim, ki jih ne moremo ustaviti. Evropska agencija za okolje je danes objavila fotografski natečaj z naslovom „Climate Change PIX“ (Podnebne spremembe v slikah) in vabi vse zainteresirane, da s fotografijami predstavite podnebne spremembe v Evropi in različne načine, kako se nanje odzivamo.
Novice Prevoz z motornimi prevoznimi sredstvi: vlak, letalo, cestno vozilo ali ladja – katero prevozno sredstvo je najbolj zeleno? — 26.03.2021
Kot je bilo ugotovljeno v dveh študijah o prometu in okolju, ki ju je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), ostaja potovanje z vlakom v primerjavi s potovanjem z avtomobilom ali letalom na splošno še vedno okolju najprijaznejše sredstvo motornega potniškega prometa v Evropi z vidika emisij toplogrednih plinov.
Novice Octet Stream Plastika, vse bolj pereča okoljska in podnebna skrb: kako lahko Evropa obrne trenutni trend? — 28.01.2021
Vse večja količina plastike, njen vpliv na biotsko raznovrstnost in prispevek k podnebnim spremembam ter način ravnanja s plastiko z vidika krožnega gospodarstva so že več let del politične agende Evropske unije. Pandemija bolezni covid-19 je s podobami mask v naših morjih in z velikimi količinami zaščitne opreme za enkratno uporabo še dodatno opozorila na problematiko plastičnih odpadkov. Evropska agencija za okolje (EEA) je v poročilu o krožnem gospodarstvu na področju plastike, ki ga je objavila danes, analizirala potrebo po prehodu na krožno in trajnostno uporabo plastike ter možnosti za ta prehod.
Novice Države članice EU bi morale biti ambicioznejše pri doseganju skupnega cilja glede obnovljive energije — 13.02.2019
Delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, se je pri skupni porabi energije v Evropski uniji (EU) od leta 2005 podvojil, vendar pa se je ta rast v zadnjih letih upočasnila, zlasti zaradi vse večje porabe energije in pomanjkanja napredka v prometnem sektorju. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da morajo države članice EU vložiti še več truda, če želijo do leta 2020 izpolniti cilj glede obnovljive energije.
Novice Podnebne spremembe predstavljajo vse večje tveganje za ekosisteme, zdravje ljudi in gospodarstvo v Evropi — 25.01.2017
Na podlagi poročila Evropske agencije za okolje (EEA) se evropske regije srečujejo z dvigovanjem morske gladine in skrajnejšimi vremenskimi pojavi, kot so pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, poplave, suše in nevihte, ki so posledica podnebnih sprememb. V poročilu so ocenjeni najnovejši trendi in napovedi podnebnih sprememb in njihovih učinkov v Evropi ter ugotovitve, da bodo za zmanjšanje teh učinkov ključne boljše in prožnejše strategije, politike in ukrepi prilagajanja.
Novice Postani tajni agent in v stripu varuj okolje — 30.04.2008
Otroci se lahko o načinih, na katere je mogoče varovati okolje, poučijo, medtem ko preganjajo ekozločince na novi spletni strani Evropske agencije za okolje „Ekoagenti“, ki je na voljo v 24 jezikih.

Permalinks

Akcije dokumenta