naslednji
prejšnji
zadetki

Kdo smo

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 15.03.2023
1 min read
Evropska agencija za okolje (EEA) je agencija Evropske unije. Naša naloga je zagotavljati zanesljive in neodvisne informacije o okolju. Smo pomemben vir informacij za vse, ki se ukvarjajo z razvojem, sprejemanjem, izvajanjem in ocenjevanjem okoljske politike, in za državljane.

Evropska unija je leta 1990 sprejela uredbo o ustanovitvi agencije EEA. Veljati je začela konec leta 1993 takoj po sprejetju odločitve o sedežu agencije EEA v Kopenhagnu. Delo se je zares začelo leta 1994. Z zadevno uredbo je bilo ustanovljeno tudi Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet).

Pristojnosti agencije EEA so:

  • pomagati Skupnosti in državam članicam sprejemati ozaveščene odločitve o izboljšanju okolja, vključevati okoljske premisleke v gospodarske politike in spodbujati trajnost
  • usklajevati Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet)

Agencija EEA ima trenutno 32 držav članic in šest sodelujočih držav. Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet) je partnersko omrežje agencije EEA in teh držav. Agencija EEA je pristojna za razvoj omrežja in usklajevanje njegovih dejavnosti. V ta namen tesno sodeluje z nacionalnimi informacijskimi točkami, ki so običajno nacionalne agencije za okolje ali ministrstva za okolje. Nacionalne informacijske točke so odgovorne za usklajevanje nacionalnih omrežij, ki vključujejo številne ustanove (skupaj približno 350).

Glavne stranke so ustanove Evropske unije –  Evropska komisija, Evropski parlament, Svet – in naše države članice. Poleg tej osrednji skupini akterjev evropske politike pomagamo tudi drugim ustanovam EU, kot sta Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij.

Pomembni uporabniki naših informacij so tudi poslovna skupnost, univerze, nevladne organizacije in drugi deli civilne družbe. Prizadevamo si vzpostaviti dvostransko komunikacijo z našimi strankami za pravilno opredelitev njihovih informacijskih potreb in zagotavljanje, da so posredovane informacije razumljene in jih stranke sprejemajo.

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta