Brochure No 2/2015
Cover Image
Namen Evropske agencije za okolje (EEA) je spodbujati trajnostni razvoj ter pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi. V ta namen oblikovalcem politik in javnosti pripravlja pravočasne, ciljno naravnane, ustrezne in zanesljive informacije.

Vsebina

Naročite informacije

Naročite tiskani izvod na spletu (EU knjigarna).

: TH-01-15-053-SL-N
: FREE
shranjeno pod: ,
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100