ďalej
späť
body

O nás

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 07. 01. 2022
1 min read
Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie, ktorej úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Cieľom EEA je podporovať trvalo udržateľný rozvoj poskytovaním pomoci pri dosahovaní významného a merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe na základe včasných, cielených, relevantných a spoľahlivých informácií pre tvorcov politík a pre verejnosť.

Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou EEA a jej členských a spolupracujúcich krajín. Pomocou siete Eionet EEA zhromažďuje informácie o životnom prostredí z jednotlivých krajín, pričom sa zameriava na poskytovanie včasných a na vnútroštátnej úrovni overených údajov vysokej kvality.

Tieto poznatky sa sprístupňujú širokej verejnosti pomocou internetovej stránky EEA a tvoria základ pre tematické a integrované environmentálne hodnotenia. Tieto informácie slúžia na podporu procesov riadenia životného prostredia, tvorby politiky a hodnotenia životného prostredia, ako aj účasti občanov.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: corporate
Akcie dokumentu