następne
poprzednie
pozycje

Article

Poprawa efektywności środowiskowej w organizacjach

Zmień język:
Article Opublikowane 2021-07-26 Ostatnio modyfikowane 2021-10-04
4 min read
Photo: © Dan Stark on Unsplash
Europejska Agencja Środowiska (EEA), poza dostarczaniem wiarygodnych informacji na temat naszego środowiska i klimatu, pracuje nad poprawą swojej własnej efektywności środowiskowej jako organizacji. Przeprowadziliśmy wywiad z Melanie Sporer, która koordynuje w EEA starania w tym zakresie, korzystając z unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Czym jest unijny system ekozarządzania i audytu (EMAS)?

Unijny system ekozarządzania i audytu, w skrócie EMAS, jest dobrowolnym narzędziem zarządzania środowiskowego dla przedsiębiorstw i innych organizacji. EMAS jest wykorzystywany do oceny, sprawozdawczości i poprawy efektywności środowiskowej organizacji, na przykład do zmniejszenia zużycia energii, zużycia papieru, wytwarzania odpadów, emisji gazów cieplarnianych itd. EMAS został ustanowiony przez Komisję Europejską w 1993 r.

Jeżeli system zarządzania środowiskowego organizacji jest zgodny z wytycznymi rozporządzenia w sprawie EMAS, może ona zostać zarejestrowana w tym systemie. Obecnie ponad 4 600 organizacji jest zarejestrowanych w EMAS.

W jaki sposób EEA korzysta z EMAS?

Do zadań EEA należy wspieranie procesu osiągnięcia znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju. W związku z tym jest dla nas jasne, że jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie naszą własną efektywnością środowiskową.

Tak jak inne organizacje, zużywamy zasoby naturalne i wywieramy wpływ na środowisko poprzez nasze codzienną działalność. Ustanowiliśmy system zarządzania środowiskowego, aby zminimalizować te skutki i stale poprawiać efektywność środowiskową w uporządkowany sposób. Nasz system zarządzania środowiskowego jest zgodny z przepisami rozporządzenia w sprawie EMAS, a EEA została zarejestrowana w tym systemie w 2005 r.

Chcemy tworzyć agencję, która działa w sposób jak najbardziej zrównoważony, a EMAS daje nam wiarygodność i pełną przejrzystość. Nasz system zarządzania środowiskowego i stała poprawa efektywności środowiskowej są co roku oceniane przez weryfikatora zewnętrznego i corocznie publikujemy wskaźniki, cele i plany działania w zakresie efektywności środowiskowej, w ramach deklaracji środowiskowej EEA.

Co osiągnięto ostatnio w EEA dzięki EMAS?

Na efektywność środowiskową EEA w 2020 r. miała oczywiście silny wpływ pandemia COVID-19, która doprowadziła do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, zużycia papieru i emisji CO2 z podróży służbowych i organizowanych spotkań.

Uważamy, że skutki pandemii COVID-19 są katalizatorem rozwoju wydarzeń, które w przeciwnym razie mogłyby potrwać kilka lat: na przykład wyeliminowanie ze środowiska biurowego papierowej formy dokumentów i powszechne korzystanie z wideokonferencji zamiast spotkań fizycznych. Na drodze do wyjścia z pandemii ważne będzie utrzymanie przydatnych praktyk i zwyczajów oraz podniesienie świadomości w tym zakresie. Musimy starać się unikać potencjalnych efektów odbicia, na przykład w przypadku powrotu pracowników do wcześniejszych przyzwyczajeń w zakresie drukowania dokumentów w biurze, lub efektów odbicia związanych ze zwiększeniem czasu poświęconego telepracy, takich jak większe zużycie energii elektrycznej w trakcie zdalnej pracy z domu.

Co powiedziałaby Pani innym organizacjom, które rozważają korzystanie z EMAS?

Efektywność środowiskowa organizacji coraz częściej znajduje się w centrum uwagi i podlega kontroli przez zainteresowane strony , zwłaszcza w odniesieniu do ich śladu węglowego. Aktywne podejmowanie odpowiedzialności za swój wpływ na środowisko i klimat ma coraz większe znaczenie nie tylko dla wspierania wartości leżących u podstaw organizacji, ale również dla zarządzania ryzykiem i reputacją. Dzięki EMAS można to zrobić we właściwy i wiarygodny sposób.

Inne korzyści dla organizacji mogą polegać na zmniejszeniu kosztów gospodarowania zasobami i odpadami, minimalizowaniu ryzyka, wspieraniu przestrzegania przepisów oraz poprawie stosunków z wewnętrznymi i zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. W badaniu przeprowadzonym przez Komisję Europejską wykazano, że EMAS może również przyczynić się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Jakie są kolejne kroki w kierunku poprawy efektywności środowiskowej EEA?

W ubiegłym roku postanowiliśmy podnieść poziom ambicji w zakresie klimatu w polityce ochrony środowiska EEA. Wszystkie sektory gospodarki – a także organy i instytucje UE – będą musiały przyczynić się do realizacji ambitnych celów Europy, aby do 2050 r. stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. W związku z tym EEA planuje stać się do 2030 r. organizacją neutralną dla klimatu i wspierać inne agencje europejskie na drodze do zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w bieżącym roku, podczas którego EEA przewodniczy sieci agencji UE.

Dostawy energii elektrycznej do EEA są już w 100% odnawialne, głównie dzięki energii wiatrowej. Emisje CO2 związane z podróżami służbowymi pracowników i podróżami osób wizytujących są kompensowane. Kompensacje wykorzystuje się do wspierania projektów w zakresie efektywności energetycznej spełniających złoty standard w Afryce. Obecnie szerzej pracujemy nad oceną naszego śladu węglowego oraz nad opracowaniem wykonalnego planu działania na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. EEA jest w pełni zaangażowana w to działanie.

Melanie Sporer

Ekspert ds. łagodzenia zmiany klimatu i koordynator EMAS

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu