następne
poprzednie
pozycje

Instrumenty polityki

W obliczu narosłych zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji zasobów morskich, zanieczyszczeń i zmiany klimatu konieczne są pilne działania, aby przywrócić dobry stan europejskich mórz. Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącym ekosystemów morskich w Europie mamy coraz mniej czasu, aby odwrócić skutki wieloletnich zaniedbań i nadużyć.

Jakość wody w europejskich kąpieliskach pozostaje wysoka, jak wynika z opublikowanej dziś oceny jakości wody w kąpieliskach europejskich. W 2019 r. prawie 85 proc. kąpielisk monitorowanych w całej Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości.

Co najmniej jeden na pięcioro Europejczyków jest obecnie narażony na poziom hałasu uznawany za szkodliwy dla zdrowia – zgodnie z raportem o zanieczyszczeniu środowiska hałasem, opublikowanym dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Szacuje się, że w kolejnych latach liczba ta jeszcze wzrośnie.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu