Instrumenty polityki

Zmień język:

Polityka ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania i poprawy stanu naszego środowiska naturalnego. Europejska polityka ochrony środowiska istotnie się zmieniła od przyjęcia w 1973 r. pierwszego programu działań w zakresie środowiska. Od tego czasu przyjęto kilkaset aktów prawnych dotyczących kwestii środowiskowych. Ewaluacja polityki ochrony środowiska pomaga określić skuteczność działań i ich potencjalny wkład w osiąganie „dobrej jakości życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Więcej

Przeglądaj katalog

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania