Instrumenty polityki

Zmień język:

Polityka ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania i poprawy stanu naszego środowiska naturalnego. Europejska polityka ochrony środowiska istotnie się zmieniła od przyjęcia w 1973 r. pierwszego programu działań w zakresie środowiska. Od tego czasu przyjęto kilkaset aktów prawnych dotyczących kwestii środowiskowych. Ewaluacja polityki ochrony środowiska pomaga określić skuteczność działań i ich potencjalny wkład w osiąganie „dobrej jakości życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Więcej

Key facts and messages

Przeglądaj katalog

Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100