Efektywne gospodarowanie zasobami i odpady

Zmień język:

Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, w tym paliw kopalnych, zasobów mineralnych, wody, gleby i różnorodności biologicznej w ogromnej mierze przyczyniła się do problemów ekologicznych obserwowanych obecnie na skalę globalną. Coraz wyraźniej widać, że w dłuższej perspektywie nie uda się utrzymać europejskiego modelu rozwoju gospodarczego, charakteryzującego się intensywnym wykorzystaniem zasobów, wytwarzaniem ogromnej ilości odpadów i generowaniem zanieczyszczeń. Ponadto Unia Europejska (UE) jest obecnie w dużym stopniu uzależniona od importu surowców. Aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na zasoby, potrzebujemy obszaru dwukrotnie większego niż powierzchnia całej UE. Z wielu zasobów korzystamy przez krótki okres; inne gospodarka traci bezpowrotnie, ponieważ trafiają na składowiska odpadów lub są poddawane downcyclingowi (ich jakość obniża się w procesie odzyskiwania). Więcej

Przeglądaj katalog