neste
forrige
elementer
Intervju – Prosumere og energikrisen: borgere som bidrar til Europas energiomstilling

Hva er «prosumere» av energi, og hvilken rolle kan de spille i å fremme fornybar energi i hele Europa? Vi satte oss ned med EEAs energi- og miljøekspert Javier Esparrago for å snakke om hvordan borgere, institusjoner og bedrifter kan bidra til å takle den nåværende energikrisen ved å bli prosumere; dvs. personer som både produserer og forbruker fornybar energi. Tidligere denne måneden publiserte EEA en rapport som gir en oversikt over rollen til prosumere av fornybar energi og dens voksende popularitet i kjølvannet av bedre og billigere teknologi og politiske retningslinjer som fremmer det.

Les mer

Sommer 2022: Å leve med mange kriser på en gang

Det virker som om vi har levd gjennom den ene krisen etter den andre – en pandemi, ekstreme hetebølger og tørke på grunn av klimaendringer, inflasjon, krig og en energikrise. Denne vinteren vil trolig bli preget av fortsatt usikkerhet, høy volatilitet i global markeder for blant annet energi og mat, noe som vil påvirke noen land og grupper mer enn andre. Å håndtere disse krisene, spesielt på lang sikt, krever et solid politisk engasjement og investeringer i bærekraft for å styrke våre samfunns motstandskraft.

Les mer

Solidaritet i Europa i krigstid

Russlands militære aggresjon mot Ukraina har endret livene til ukrainere fra den ene dagen til den andre. Konsekvensene av denne uberettigede krigen merkes ikke bare i Ukraina, men også langt utenfor Ukrainas grenser. Påvirkningen vil kjennes i mange år og til og med i generasjoner fremover.

Les mer

Forstå og reagere på klimaendringenes kompleksitet

Klimaendringene er en av de viktigste utfordringene i vår tid. Konsekvensene av dem merkes over hele planeten og påvirker menneskene, naturen og økonomien. For å begrense klimaendringene må vi redusere utslippene av klimagasser betydelig over hele verden. Å utlede konkrete tiltak fra dette overordnede målet krever en forståelse av det komplekse systemet som knytter utslippene fra ulike kilder sammen med nasjonale og regionale konsekvenser, global styring og mulige positive ringvirkninger. Det europeiske miljøbyrået bestreber seg på kontinuerlig å øke kunnskapen som kreves for å utforme effektive tiltak på bakken.

Les mer

Europas framdrift mot oppfyllelse av klima- og energimålene fram mot 2020

Den europeiske union (EU) har forpliktet seg til flere klima- og energimål som skal redusere utslippene av klimagasser, øke energieffektiviteten og øke bruken av fornybare energikilder. Hvordan følger EEA med på framdriften til medlemsstatene i EU når det gjelder å nå disse målene? Vi ba Melanie Sporer, EEAs ekspert på energi og reduksjon av klimaendringer, om å forklare Miljøbyråets rolle. Hun har også redegjort for den årlige framdriften i den nyeste utgaven av rapporten “Trender og prognoser”.

Les mer

Elbiler: i retning mot et bærekraftig mobilitetssystem

Det moderne samfunnet er helt avhengig av transport av varer og passasjerer, men dagens transportsystemer har negative konsekvenser for helse og miljø. Vi har snakket med Magdalena Jóźwicka, som er prosjektleder for en kommende rapport om elbiler, om miljøfordelene og utfordringene ved å bruke elektrisitet som et alternativ til konvensjonelt drivstoff for biler.

Les mer

Etter Paris – når lavkarbonøkonomien faktisk skal gjennomføres

I Paris i desember i fjor satte verden seg et ambisiøst mål, nemlig å begrense den globale gjennomsnittlige temperaturøkningen til godt under 2 grader, og helst til 1,5 grader over førindustrielt nivå. På G20-toppmøtet tidligere denne måneden kunngjorde Kina og USA at de formelt sluttet seg til Paris-avtalen. Dette er et stort skritt framover i den internasjonale innsatsen for å redusere klimagassutslippene og begrense den globale oppvarmingen. Likevel er ikke forpliktelsene om utslippskutt avtalestatene har inngått, nok til å nå dette ambisiøse målet.

Les mer

Fornybar energi: nøkkelen til Europas lavkarbonfremtid

Fremtiden ser lys ut for fornybare energikilder, som spiller en stadig viktigere rolle i Europas forsøk på å redusere sin avhengighet av fossilt brensel. Vi diskuterte mulighetene og utfordringene for ren energi med Mihai Tomescu, en av Miljøbyråets energieksperter.

Les mer

Vannet som spises opp – irrigasjonslandbrukets bakside

Landbruket legger en tung og stadig større belastning på Europas vannressurser, med vannmangel og skade på økosystemer som mulige konsekvenser. For å oppnå bærekraftig vannbruk må bøndene få de rette økonomiske insentivene, samt råd og veiledning.

Les mer

Hvis bioenergi tar av — Overgangen fra olje til bioenergi er ikke risikofri

Bioenergi er ikke noe nytt. I årtusener har mennesker brukt ved til brensel. Den industrielle revolusjon på midten av 1800-tallet gjorde såkalt "fossilt brensel", hovedsakelig kull og gass, tilgjengelig. Fossilt brensel er imidlertid blitt vanskeligere å finne og utvinne, dyrere og gjenstand for en intens politisk debatt.

Les mer

Permalinks

Dokumenter handlinger