seuraava
edellinen
kohdat
Haastattelu – Tuottajakuluttajat ja energiakriisi: kansalaiset Euroopan energiasiirtymää edistämässä

Keitä energian tuottajakuluttajat ovat, ja millainen rooli heillä voi olla uusiutuvan energian käytön edistämisessä eri puolilla Eurooppa? Keskustelimme Euroopan ympäristökeskuksen energia- ja ympäristöasiantuntija Javier Esparragon kanssa siitä, miten kansalaiset, instituutiot ja yritykset voivat auttaa nykyisen energiakriisin ratkaisemisessa ryhtymällä tuottajakuluttajiksi, jotka sekä tuottavat että käyttävät uusiutuvaa energiaa. Euroopan ympäristökeskus julkaisi aiemmin tässä kuussa raportin, jossa esitetään yleiskatsaus uusiutuvan energian tuottajakuluttajien roolista ja sen yleistymisestä paremman ja edullisemman teknologian ja sitä edistävän politiikan seurauksena.

Lue lisää

Kesää 2022 leimasivat monenlaiset kriisit

Pandemia, ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset helleaallot ja kuivuus, inflaatio, sota ja energiakriisi – nämä kriisit ovat toinen toisensa jälkeen koetelleet kansalaisia. Tulevaa talvea leimannee jatkuva epävarmuus ja huomattava epävakaus maailmanmarkkinoilla, kuten energia- ja elintarvikemarkkinoilla. Ne vaikuttavat joihinkin maihin ja ryhmiin muita enemmän. Näiden kriisien ratkaiseminen edellyttää erityisesti pitkällä aikavälillä järkkymätöntä poliittista sitoutumista ja investointeja kestävyyteen yhteiskuntiemme kriisinkestävyyden vahvistamiseksi.

Lue lisää

Eurooppa on solidaarinen sodan aikana

Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan muutti ukrainalaisten elämän hetkessä. Tämän oikeuttamattoman sodan vaikutukset tuntuvat vuosia paitsi Ukrainassa myös sen rajojen ulkopuolella ja ulottuvat jopa tuleviin sukupolviin.

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen monimutkaisuuden ymmärtäminen ja reagointi siihen

Ilmastonmuutos on aikamme merkittävimpiä haasteita. Sen vaikutukset tuntuvat kaikkialla maailmassa, ja ne koskevat niin ihmisiä, luontoa kuin talouttakin. Ilmastonmuutoksen lieventämiseksi maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä huomattavasti. Jotta tämä yleinen tavoite voitaisiin toteuttaa konkreettisina toimenpiteinä, on ymmärrettävä monimutkaista järjestelmää, jossa eri lähteistä peräisin olevat päästöt liittyvät kansallisiin ja alueellisiin vaikutuksiin, globaaliin hallintoon ja mahdollisiin sivuhyötyihin. Euroopan ympäristökeskus pyrkii jatkuvasti lisäämään tietämystä, jota tarvitaan tehokkaiden käytännön toimenpiteiden suunnitteluun.

Lue lisää

Vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteiden edistymisen seuranta Euroopassa

Euroopan unioni on sitoutunut moniin ilmasto- ja energiatavoitteisiin, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, parantamaan energiatehokkuutta ja tehostamaan uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Miten Euroopan ympäristökeskus aikoo seurata EU:n jäsenvaltioiden edistymistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa? Pyysimme Melanie Sporeria, EYK:n ilmastonmuutoksen torjunnan ja energiatalouden asiantuntijaa, valaisemaan EYK:n roolia tässä tehtävässä. Hän on kertonut vuosittaisesta edistymisestä viimeisimmässä Trends and Projections -raportissa.

Lue lisää

Sähköajoneuvot: kohti kestävän liikenteen järjestelmää

Moderni yhteiskunta on riippuvainen tavaroiden ja ihmisten liikkumisesta, mutta nykyisillä liikennejärjestelmillämme on kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Keskustelimme tulevan sähköajoneuvoja koskevan raportin hankepäällikön Magdalena Jóźwickan kanssa ympäristöön liittyvistä haasteista ja eduista, jotka liittyvät sähkön käyttämiseen vaihtoehtona ajoneuvojen perinteisille polttoaineille.

Lue lisää

Pariisin jälkeen: vähähiilisestä taloudesta totta

Maailma asetti itselleen viime joulukuussa Pariisissa kunnianhimoisen tavoitteen: maapallon keskilämpötilan nousu rajoitetaan reilusti alle kahteen asteeseen samalla kun pyritään rajoittamaan nousu 1,5 asteeseen esiteollisen ajan tasoon verrattuna. Kiina ja Yhdysvallat ilmoittivat aiemmin tässä kuussa järjestetyssä G20-huippukokouksessa sitoutuvansa virallisesti liittymään Pariisin sopimukseen. Se oli merkittävä askel eteenpäin kansainvälisissä ponnisteluissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi. Sopimuksen allekirjoittaneiden maiden tähän mennessä tekemät vähentämissitoumukset eivät kuitenkaan riitä tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lue lisää

Uusiutuva energia: avain Euroopan vähähiiliseen tulevaisuuteen

Tulevaisuus näyttää valoisalta uusiutuville energialähteille, joiden merkitys kasvaa koko ajan, kun Euroopassa yritetään vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Keskustelimme puhtaan energian mahdollisuuksista ja haasteista Euroopan ympäristökeskuksen energia-asiantuntijan Mihai Tomescun kanssa.

Lue lisää

Vesi, jota syömme – kasteluun perustuvan maatalouden kova hinta

Maatalous rasittaa yhä enemmän Euroopan vesivaroja, aiheuttaa vesipulan uhkaa ja vahingoittaa ekosysteemejä. Jotta vedenkäyttö saataisiin kestäväksi, viljelijöille olisi tarjottava oikeanlaisia hintakannustimia, neuvontaa ja apua.

Lue lisää

Bioenergiastako pelastaja? — Siirtyminen öljystä bioenergiaan ei ole riskitöntä

Bioenergia ei ole uutuus. Ihminen on polttanut puuta vuosituhansien ajan. Teollinen vallankumous 1800luvun puolivälissä toi niin sanotut fossiiliset polttoaineet eli pääasiassa hiilen ja öljyn etualalle. Fossiilisia polttoaineita on kuitenkin entistä vaikeampi löytää ja ottaa talteen, ne kallistuvat ja niistä käydään kiivasta poliittista keskustelua.

Lue lisää

Permalinks

tallenna toimenpiteet