næste
forrige
emner
Interview – Producent-forbrugere og energikrisen: borgere bidrager til Europas energiomstilling

Hvad er "producent-forbrugere" inden for energiområdet, og hvilken rolle kan de spille med hensyn til at fremme anvendelsen af vedvarende energi i hele Europa? Vi har talt med energi- og miljøekspert ved EEA Javier Esparrago om, hvordan borgere, institutioner og virksomheder kan hjælpe med at tackle den aktuelle energikrise ved at blive producent-forbrugere, der både producerer og forbruger vedvarende energi. EEA offentliggjorde tidligere på måneden en rapport, som giver et overblik over, hvilken rolle producent-forbrugerne af vedvarende energi spiller, den tiltagende praksis inden for området som følge af bedre og billigere teknologi og politikker, der støtter den.

Læs mere

Sommeren 2022: En tid præget af flere kriser

Til tider kan det føles som om, vi går fra krise til krise – fra pandemi, ekstreme hedebølger og tørke som følge af klimaændringer til inflation, krig og energikrise. Denne vinter vil sandsynligvis blive præget af fortsat usikkerhed og volatilitet på de globale markeder, herunder energi- og fødevaremarkederne, og nogle lande og befolkningsgrupper vil blive hårdere ramt end andre. En vellykket håndtering af disse kriser, navnlig på lang sigt, forudsætter et stærkt politisk engagement og investeringer i bæredygtighed for at styrke vores samfunds modstandsdygtighed.

Læs mere

Solidaritet i Europa i en tid med krig

Ruslands militære aggression mod Ukraine ændrede ukrainernes liv fra den ene dag til den anden. Konsekvenserne af denne uberettigede krig mærkes ikke kun i Ukraine, men også langt ud over Ukraines grænser. Vi vil komme til at leve med dem i mange år fremover, og kommende generationer vil heller ikke gå ram forbi.

Læs mere

Klimaændringernes kompleksitet og vores respons

Klimaændringerne er en af vor tids største udfordringer. Deres virkninger mærkes over hele kloden og berører mennesker, natur og økonomi. Hvis vi vil afbøde klimaændringerne, må vi væsentligt mindske de globale emissioner af drivhusgasser. For at omsætte dette overordnede mål til konkrete tiltag må vi sætte os ind i et komplekst system og kæde emissionerne fra forskellige kilder sammen med de nationale og regionale virkninger, den globale styring og de potentielle sidegevinster. Det Europæiske Miljøagentur arbejder løbende på at styrke den viden, der behøves for at udforme effektive foranstaltninger på jorden.

Læs mere

Status for EU's indsats for at nå klima- og energimålene for 2020

Den Europæiske Union har forpligtet sig til arbejde for en række klima- og energimålsætninger, som skal reducere drivhusgasemissioner, forbedre energieffektivitet og sætte skub i brugen af vedvarende energikilder. Hvordan følger EEA med i EU-medlemsstaternes fremskridt i retning af disse mål? Vi har spurgt Melanie Sporer, EEA's ekspert i afbødning af konsekvenser af klimaforandringer og energi, om hun vil forklare, hvilken rolle EEA spiller i forbindelse med denne opgave. Hun forklarede også, hvordan den årlige udvikling er beskrevet i den seneste rapport om tendenser og fremskrivninger.

Læs mere

Elbiler: Med kurs mod et bæredygtigt mobilitetssystem

Det moderne samfund beror på bevægeligheden af varer og personer, men vores nuværende transportsystemer har en negativ indvirkning på helbredet og miljøet. Vi har talt med Magdalena Jóźwicka, som er projektleder for en kommende rapport om elbiler, om miljøfordelene og ulemperne ved el som alternativ til de traditionelle brændstoffer til køretøjer.

Læs mere

Efter Paris – realisering af en lavemissionsøkonomi

I december sidste år i Paris satte verden sig et ambitiøst mål, nemlig at begrænse den globale gennemsnitstemperaturstigning til et godt stykke under 2 grader og samtidig begrænse stigningen til 1,5 grader over niveauerne fra før industrialiseringen. På G20-topmødet i starten af denne måned bekendtgjorde Kina og USA formelt deres hensigt om at tilslutte sig Paris-aftalen. Det er et stort skridt i den rigtige retning i de internationale bestræbelser på at reducere drivhusgasemissionerne og begrænse den globale opvarmning. De reduktionstilsagn, som de underskrivende lande hidtil har givet, er imidlertid ikke tilstrækkelige til at nå dette ambitiøse mål.

Læs mere

Vedvarende energi: nøglen til Europas kulstoffattige fremtid

Fremtiden tegner sig lys for vedvarende energikilder, som spiller en større og større rolle i Europas forsøg på at mindske sin afhængighed af fossile brændsler. Vi har talt med Mihai Tomescu, energiekspert i Det Europæiske Miljøagentur, om de kommende muligheder og udfordringer i forbindelse med ren energi.

Læs mere

Det vand vi spiser – Konsekvenserne af kunstvanding i landbruget

Landbruget udgør en stor og stadigt voksende byrde for Europas vandressourcer og indebærer risiko for vandmangel og ødelæggelse af økosystemer. For at opnå en bæredygtig vandanvendelse skal landmændene tilbydes de rette prisincitamenter samt rådgivning og bistand.

Læs mere

Hvis bioenergien boomer - Overgangen fra olie til bioenergi er ikke risikofri

Bioenergi er ikke noget nyt. I årtusinder har folk brændt træ. Den industrielle revolution i midten af 1800-tallet bragte de såkaldte "fossile brændstoffer", især kul og olie, i forgrunden. Men de fossile brændstoffer bliver stadig vanskeligere at finde og udvinde, de bliver dyrere og genstand for en intens politisk debat.

Læs mere

Permalinks

Handlinger