următorul
anteriorul
articole
Interviu – Prosumatorii și criza energetică: cetățenii contribuie la tranziția energetică a Europei

Cine sunt „prosumatorii” de energie și ce rol au în promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în Europa? Am discutat cu expertul AEM pentru energie și mediu, Javier Esparrago, despre cum pot ajuta cetățenii, instituțiile și întreprinderile în lupta împotriva actualei crize energetice devenind prosumatori care produc și consumă energie din surse regenerabile. La începutul acestei luni, AEM a publicat un raport care oferă o prezentare de ansamblu a rolului pe care îl joacă prosumatorii de energie din surse regenerabile și a adoptării tot mai răspândite a acestei practici datorită apariției unor tehnologii îmbunătățite și mai ieftine și politicilor care o promovează.

Citeşte mai mult

Vara 2022: Trăind într-o stare de crize multiple

În ultima vreme pare că viața noastră trece dintr-o criză în alta – pandemie, valuri de căldură extremă și secetă din cauza schimbărilor climatice, inflație, război și criză energetică. După toate probabilitățile, această iarnă va fi marcată de persistența incertitudinii și de o volatilitate crescută a piețelor globale, precum cea a energiei și a alimentelor, ceea ce va afecta unele țări și grupuri mai mult decât pe altele. Pentru soluționarea acestor crize, în special pe termen lung, este nevoie de un angajament politic ferm și de investiții în sustenabilitate pentru a consolida reziliența societăților noastre.

Citeşte mai mult

Solidaritatea în Europa în vremuri de război

Agresiunea militară rusă în Ucraina a schimbat viața ucrainenilor de la o zi la alta. Impactul acestui război nejustificat se resimte nu numai în Ucraina, ci și în afara granițelor Ucrainei și va continua să ne afecteze pe toți mulți ani și chiar multe generații.

Citeşte mai mult

Înțelegerea complexității schimbărilor climatice și luarea de măsuri corespunzătoare

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale timpurilor noastre. Impactul lor este resimțit la nivel global, afectând oamenii, natura și economia. Pentru a diminua amploarea schimbărilor climatice, trebuie să reducem în mod semnificativ emisiile globale de gaze cu efect de seră. Transpunerea acestui obiectiv global în măsuri concrete necesită înțelegerea sistemului complex de legături dintre emisiile din diferite surse și impactul lor la nivel național și regional, guvernanța globală și potențialele co-beneficii. Agenția Europeană de Mediu face eforturi să îmbunătățească în permanență cunoștințele necesare pentru a concepe măsuri efective pe teren.

Citeşte mai mult

Monitorizarea progresului Europei privind îndeplinirea obiectivelor în materie de climă și energie stabilite pentru 2020

Uniunea Europeană (UE) s-a angajat să îndeplinească o serie de obiective în materie de climă și de energie care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și stimularea utilizării surselor de energie regenerabile. Cum monitorizează AEM progresul statelor membre ale UE pentru îndeplinirea acestor obiective? I-am solicitat doamnei Melanie Sporer, expert al AEM în materie de atenuare a schimbărilor climatice și energie electrică, să explice rolul agenției în cadrul acestei activități. Aceasta a explicat, de asemenea, progresul anual în cel mai recent raport „Tendințe și proiecții”.

Citeşte mai mult

Vehiculele electrice: un pas înainte spre un sistem de mobilitate durabil

Societatea modernă depinde de circulația bunurilor și a persoanelor, dar sistemul nostru actual de transport are efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului. Am stat de vorbă cu Magdalena Jóźwicka, coordonatoarea proiectului unui viitor raport privind vehiculele electrice, despre avantajele pentru mediu și provocările utilizării energiei electrice ca alternativă la combustibilii convenționali pentru vehicule.

Citeşte mai mult

După Paris: realizarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon

În luna decembrie a anului trecut, la Paris, lumea întreagă și-a asumat un obiectiv ambițios: limitarea creșterii temperaturii medii globale la mult sub 2 grade și continuarea eforturilor de limitare a acesteia la 1,5 grade peste nivelurile preindustriale. La summitul G20 de la începutul acestei luni, China și Statele Unite și-au anunțat angajamentul oficial de a adera la acordul de la Paris. Acesta este un important pas înainte în ceea ce privește efortul internațional de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de limitare a încălzirii globale. Cu toate acestea, angajamentele de reducere a emisiilor asumate până în prezent de țările semnatare nu sunt suficiente pentru a atinge acest obiectiv ambițios.

Citeşte mai mult

Energia din surse regenerabile: cheia viitorului cu emisii reduse de dioxid de carbon al Europei

Viitorul se arată promițător pentru sursele regenerabile de energie, care capătă un rol tot mai important acum că Europa încearcă să-și reducă dependența de combustibilii fosili. Am discutat despre oportunitățile și provocările viitoare în domeniul energiei curate cu Mihai Tomescu, expert în energie în cadrul Agenției Europene de Mediu.

Citeşte mai mult

Poate sectorul transporturilor să își reducă impactul asupra mediului?

În contextul publicării recente a Mecanismului anual de raportare privind transporturile și mediul al AEM (Transport and Environment Reporting Mechanism – TERM) pentru 2015 și al atenției internaționale asupra scandalului încă aprins referitor la emisiile provenite de la vehicule, am stat de vorbă cu Alfredo Sánchez Vicente, coordonatorul TERM din cadrul AEM

Citeşte mai mult

Apa pe care o consumăm — urmările dezastruoase ale agriculturii irigate

Agricultura reprezintă o povară grea şi crescândă asupra resurselor hidrografice ale Europei, ameninţând cu penurie de apă şi pagube aduse ecosistemelor. Pentru a asigura o utilizare durabilă a apelor, agricultorilor trebuie să li se acorde stimulente, consultanţă şi asistenţă la preţul corect.

Citeşte mai mult

Dacă utilizarea bioenergiei creşte exploziv — Trecerea de la petrol la bioenergie nu este lipsită de riscuri

Bioenergia nu este un concept nou. Oamenii au ars lemne timp de milenii. Revoluţia industrială de la mijlocul secolului al 19-lea a adus în prim plan aşa-numiţii „combustibili fosili”, mult cărbune şi petrol. Dar combustibilii fosili sunt tot mai greu de găsit şi de extras, sunt tot mai scumpi, devenind subiectul unor dezbateri politice intense.

Citeşte mai mult

Permalinks

Acţiuni asupra documentului