li jmiss
preċedenti
punti

Avviż dwar id-dritt tal-awtur

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 20 Oct 2023
2 min read
Sakemm ma jiġix indikat mod ieħor, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) hija s-sid tad-drittijiet tal-awtur u tad-drittijiet tal-bażi ta’ data f’dan is-sit web u fil-kontenut tiegħu.

Copyright

Informazzjoni, dokumenti u materjal disponibbli fuq dan is-sit web u li għalih l-EEA għandha d-drittijiet tal-użu huma pubbliċi u jistgħu jintużaw mill-ġdid mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel, mingħajr ħlas, għal skopijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali, kemm-il darba l-EEA tiġi rikonoxxuta bħala s-sors oriġinali tal-materjal u sakemm ma jkunx hemm distorsjoni tat-tifsira jew tal-messaġġ oriġinali tal-kontenut. Tali rikonoxximent għandu jiġi inkluż f’kull kopja tal-materjal. L-użu mill-ġdid tal-kontenut fuq is-sit web tal-EEA jkopri r-riproduzzjoni, l-adattament u/jew id-distribuzzjoni, irrispettivament mill-mezzi u/jew il-format użat(i). L-użu mill-ġdid ta’ ċertu data jista’ jkun soġġett għal kundizzjonijiet differenti, u jekk dan ikun il-każ il-punt ikkonċernat ikun akkumpanjat minn marka tad-dritt tal-awtur jew jissemmew b’mod ieħor il-kundizzjonijiet speċifiċi relatati miegħu. L-awtorizzazzjonijiet imsemmija hawn fuq ma japplikawx għal kontenut provdut minn partijiet terzi. Għaldaqstant, għad-dokumenti fejn id-dritt tal-awtur jinsab għand parti terza, awtorizzazzjoni għar-riproduzzjoni għandha tinkiseb mid-detentur tad-dritt tal-awtur.

Il-politika dwar l-użu mill-ġdid tal-EEA tinsab ħawn taħt:

L-EEA ma tassumi l-ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni għall-użu mill-ġdid tal-kontenut aċċessibbli fuq is-sit web tagħha.

Il-logo tal-Aġenzija huwa l-proprjetà tal-EEA u huwa rreġistrat mal-WIPO (Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali).  Jista’ jiġi riprodott mill-midja għal skopijiet ta’ ġurnaliżmu, iżda kwalunkwe użu ieħor jeħtieġ l-kunsens minn qabel tal-Aġenzija. Dan il-logo ma jistax jiġi maqtugħ jew emendat bi kwalunkwe mod ieħor barra dak li huwa ddettaljat fil-manwal tal-identità korporattiva tal-EEA. Logos li jistgħu jitniżżlu f'diversi formati u lingwi jinsabu fuq din il-paġna.

Kwalunkwe mistoqsija dwar l-użu mill-ġdid tal-kontenut fuq is-sit web tal-EEA għandha tiġi indirizzata lil copyrights@eea.europa.eu, jew lil

Mr Ove Caspersen, EEA,
Kongens Nytorv 6,
DK-1050 Copenhagen K
Tel +45 33 36 71 00
Fax + 45 33 36 71 99

 

Permalinks

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet