nākamais
iepriekšējais
temati

Infographic

Klimata pārmaiņu samazināšana

Mainīt valodu
Infographic
Prod-ID: INF-33-lv
Publicēts 15.10.2015 Pēdējās izmaiņas 06.12.2016
Eiropas Savienības centieniem samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas ir panākumi. Starp citu, ES cer savu vienpusēji izvirzīto mērķi par 20 % samazinājumu (salīdzinot ar 1990. gadu) sasniegt vēl pirms saskaņotā termiņa 2020. gadā. Turklāt ES līdz 2030. gadam paredz samazināt iekšzemes emisijas par vismaz 40 % un turpināt atogļot savu ekonomiku līdz 2050. gadam. Pašlaik ES emitē tikai aptuveni 10 % no visas pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijām.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Dokumentu darbības