επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Infographic

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

Αλλαγή γλώσσας
Infographic
Prod-ID: INF-33-el
Δημοσίευση 15/10/2015 Τελευταία τροποποίηση : 06/12/2016
Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου φέρουν αποτελέσματα. Πράγματι, αναμένεται ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει τον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% (σε σχέση με το 1990) πριν από τη συμφωνηθείσα προθεσμία του 2020. Επίσης, η ΕΕ σκοπεύει να μειώσει τις εγχώριες εκπομπές κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και να απαλλάξει περαιτέρω την οικονομία της από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σήμερα προέρχονται από την ΕΕ.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση climate change mitigation, signals2015
Ενέργειες Εγγράφων