Смекчаване на изменението на климата

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-33-bg
Публикуван 15-10-2015 Последна промяна 06-12-2016
Усилията на Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове дават резултати. Всъщност ЕС очаква да постигне своя едностранен целеви показател за намаляване с 20 % (спрямо 1990 г.) още преди съгласувания краен срок за 2020 г. Освен това ЕС възнамерява да намали вътрешните емисии с не по-малко от 40 % до 2030 г. и да понижи допълнително емисиите на въглерод в своята икономика до 2050 г. Към настоящия момент ЕС е източник на около 10 % от глобалните емисии на парникови газове.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Related briefings

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Related publication

Temporal coverage

Действия към документ
категории: ,