next
previous
items

Infographic

An t athrú aeráide a mhaolú

Change language
Infographic
Prod-ID: INF-33-ga
Published 15 Oct 2015 Last modified 06 Dec 2016
Tá rath ag baint le hiarrachtaí an Aontais Eorpaigh astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Go deimhin, táthar ag súil go n-éireoidh leis an AE a sprioc aontaobhach 20% maidir le laghdú a bhaint amach (i gcomparáid le 1990) roimh 2020, an spriocdháta comhaontaithe. Ina theannta sin, tá sé ar intinn ag an AE astaíochtaí intíre a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030 agus dícharbónú breise a dhéanamh ar a gheilleagar faoi 2050. Astaíonn an AE thart ar 10% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa an domhain faoi láthair.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Document Actions