další
předchozí
položky

Infographic

Zmírňování změny klimatu

Změnit jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-33-cs
Publikováno 15.10.2015 Poslední změna 06.12.2016
Úsilí EU o omezení emisí skleníkových plynů přináší úspěchy. Očekává se, že EU splní svůj jednostranně vyhlášený cíl snížit emise o 20% (oproti roku 1990) ještě před dohodnutým termínem v roce 2020. EU navíc hodlá snížit domácí emise nejméně o 40% do roku 2030 a emise uhlíku ve své ekonomice dále snižovat až do roku 2050. EU v současné době produkuje přibližně 10% celosvětových emisí skleníkových plynů.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů