volgende
vorige
items

Infographic

Beperking van de klimaatverandering

Taal wijzigen:
Infographic
Prod-ID: INF-33-nl
Gepubliceerd 15-10-2015 Laatst gewijzigd 06-12-2016
De inspanningen van de Europese Unie ter beperking van de broekiasgasemissies hebben succes. De EU zal haarunilaterale doelstelling van een vermindering met 20 % (ten opzichte van het niveau van 1990) naar verwachting vóór 2020, dat wil zeggen vóór de vastgestelde termijn, halen. Bovendien is de EU voornemens de Europese tegen 2030 met ten minste 40 % te verminderen en de economie tegen 2050 nog koolstofarmer te maken. De EU is momenteel verantwoordelijk voor circa 10 % vand e wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder: climate change mitigation, signals2015
Documentacties