ďalej
späť
body

Infographic

Zmierňovanie zmeny klímy

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-33-sk
Publikované 15. 10. 2015 Posledná zmena 06. 12. 2016
Úsilie Európskej únie zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov prináša výsledky. Európska únia predpokladá, že dosiahne svoj jednostranný cieľ znížiť emisie o 20 % (v porovnaní s úrovňou z roku 1990) skôr než v stanovenej lehote roku 2020. Okrem toho má v úmysle znížiť domáce emisie aspoň o 40 % do roku 2030 a do roku 2050 ďalej dekarbonizovať svoje hospodárstvo. EÚ v súčasnosti vypúšťa približne 10 % globálnych emisií skleníkových plynov.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu