li jmiss
preċedenti
punti

Infographic

Mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima

Biddel il-lingwa
Infographic
Prod-ID: INF-33-mt
Ippubblikat 15 Oct 2015 Mibdul l-aħħar 06 Dec 2016
L-isforzi ta’ l-Unjoni Ewropea biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra qegħdin jaħdmu. Infatti, l-UE hija mistennija tissodisfa l-mira unilaterali ta’ tnaqqis tagħha ta’ 20% (meta pparagunat mal-1990) qabel l-iskadenza miftiehma tal-2020. Barra minn hekk, l-UE għandha l-intenzjoni li tnaqqas l-emissjonijiet domestiċi b’mhux inqas minn 40% sal-2030 u tkompli tiddekarbonizza l-ekonomija tagħha sal-2050. L-UE fil-preżent tipproduċi madwar 10% tal-emissjonijiet globali tal-gassijiet serra.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet