nästa
föregående
poster

Infographic

Att begränsa klimatförändringen

Ändra språk
Infographic
Prod-ID: INF-33-sv
Publicerad 2015-10-15 Senast ändrad 2016-12-06
EU:s ansträngningar att minska växthusgasutsläppen fungerar. EU väntas faktiskt uppfylla sitt ensidiga minskningsmål på 20 procent (jämfört med 1990) tidigare än den överenskomna tidsfristen till 2020. Dessutom tänker EU minska de inhemska utsläppen med minst 40 procent till 2030 och ytterligare minska koldioxidutsläppen från sin ekonomi till 2050. EU står för närvarande för 10 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder