järgmine
eelmine
punktid

Infographic

Kliimamuutuste leevendamine

Muutke keelt
Infographic
Prod-ID: INF-33-et
Avaldatud 2015-10-15 Viimati muudetud 2016-12-06
Euroopa Liidu jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks toimivad. Tegelikult täidab EL oma ühepoolse 20% vähendamise eesmärgi (võrreldes 1990. aastaga) oletatavasti enne kokkulepitud 2020. aasta tähtaega. Lisaks kavatseb EL vähendada 2030. aastaks liidusiseseid heitkoguseid vähemalt 40% ja kahandada 2050. aastaks oma majanduse CO2-heidet veelgi. Praegu moodustavad ELi heitkogused umbes 10% maailma kasvuhoonegaaside heitest.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega