Afhjælpning af klimaforandringerne

Skift sprog
Infographic
Prod-ID: INF-33-da
Udgivet 15/10 2015 Sidst ændret 06/12 2016
Den Europæiske Unions bestræbelser på at mindske drivhusgasudledningen virker. Faktisk forventes EU at opfylde sit mål om 20 % reduktion (i forhold til 1990) før den vedtagne frist i 2020. Desuden har EU til hensigt at mindske den nationale udledning med mindst 40 % inden 2030 og yderligere afkarbonisere sin økonomi inden 2050. EU står i dag for omkring 10 % af den globale drivhusgasudledning.

Relateret indhold

Baseret på data

Related briefings

Relateret indhold

Relaterede nyheder og artikler

Related publication

Temporal coverage

Handlinger