Õigusteave

Lehekülg Viimati muudetud 2017-07-24

Kui ei ole märgitud teisiti, tohib Euroopa Keskkonnaameti (EEA) veebilehe sisu, mille omanik on EEA ja mille kasutamise õigus on EEA-l, tasuta taaskasutada ärilisel või mitteärilisel eesmärgil, kui märgitakse sisuelemendi allikas ja sisuelement reprodutseeritakse tervikuna. Teatud andmete taaskasutamisel võivad kehtida konkreetsed tingimused, mille korral on sisuelemendi juures autoriõiguse märge või kirjeldatud muid kohalduvaid eritingimusi.

EEA taaskasutuspoliitika lähtub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta kogu Euroopa Liidus ning komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusest komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta.

EEA ei vastuta oma veebilehel kättesaadava sisu taaskasutamise eest.

EEA logo omanik on EEA ja see on registreeritud Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO). Logo tohib reprodutseerida meedias ajakirjanduskasutuseks, kuid mis tahes muu kasutus nõuab ameti eelnevat nõusolekut. Logo ei tohi kärpida ega muuta mis tahes muul viisil peale selle, mida on kirjeldatud EEA visuaalidentiteedi käsiraamatus. Allalaaditavad logod on mitmes vormingus ja keeles siin.

Küsimused EEA veebilehe sisu taaskasutamise kohta tuleb saata aadressil copyrights@eea.europa.eu või tavapostiga aadressil Ove Caspersen, EEA, Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K (tel +45 33 36 71 00, faks +45 33 36 71 99).

 

Geographic coverage

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100